Verslaglegging fractie

Op deze pagina informeren wij u over alle geschenken en giften die onze raadsleden en burgerraadsleden (voorheen commissieleden) hebben ontvangen.

De regelgeving van de gemeente Gennep is van toepassing. Deze is te vinden via de website van de gemeente Gennep.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met ons via fractie@vvdgennep.nl.