Petra van Wersch

© VVD Gennep

Mijn naam is Petra van Wersch en ik woon sinds 2009 in Milsbeek. Mijn man en ik hebben twee zonen en één dochter. De eerste twee wonen al enkele jaren zelfstandig. Onze, nog studerende, dochter gaat waarschijnlijk nog dit jaar op kamers.

Ik ben geboren in Zuid-Limburg en in 2003 in verband met werk naar deze regio verhuisd. Landschappelijk gezien is het noorden van onze mooie provincie bijna net zo mooi als het glooiende zuiden. Carnaval vieren is echter totaal verschillend in het zuiden dan in het noorden. Hier weegt mijn culturele erfgoed toch te zwaar om me in het Milsbeeks of Genneps carnaval te storten.

Ik werk inmiddels al bijna 14 jaar aan de Radboud Universiteit. Tot voor kort werkte ik daar als specialist arbeidsmobiliteit bij de HR-afdeling. Sinds het begin van het jaar heb ik een switch gemaakt naar Marketing & Communicatie. Dát zou iedereen zo af en toe eens moeten doen: iets totaal anders gaan doen.

Dat is nu precies ook wat me zo aantrekt in de VVD Gennep; een club van frisse mensen die zaken telkens opnieuw weer vanuit een nieuw perspectief bekijken en daardoor nieuwe ideeën ontwikkelt. Niet de bekende politieke spelletjes, maar lekker hands-on aan de slag met de vraagstukken die in de verschillende dorpskernen leven.

Naast mijn werk is er de bemoeienis met werkgroep Geen Zand Erover in Milsbeek. Deze werkgroep is al ruim 35 jaar actief en zet zich in om het (zand)vrachtverkeer te weren van de Zwarteweg, de doorgaande weg die loopt van de Rijksweg in Milsbeek naar Groesbeek.

Al jaren pleit deze groep voor de aanleg van een andere aan- en afvoerroute voor het zandvrachtverkeer uit de zandgroeve van Teunesen Zand en Grint. Dit doen we overigens in samenspraak met de directie van de zandgroeve. De allerbeste oplossing om de enorme hoeveelheid verkeer welke dagelijks onder andere over de Zwarteweg gaat toekomstbestendig te leiden zou de aanleg van een rondweg zijn. Een rondweg waar al het doorgaande verkeer van de N271 richting Breedeweg/Groesbeek/Nijmegen gebruik van kan maken. Een rondweg die ervoor kan zorgen dat ook de andere dorpskernen worden ontlast van de hoeveelheid (vracht)verkeer die dagelijks door al onze mooie dorpsharten rijdt. Want niet alleen Milsbeek heeft last van veel, héél veel verkeer.

De VVD-fractie Gennep heeft altijd vóór de aanleg van een rondweg gestemd en strijdt nog steeds mee om alle dorpskernen verkeersluw te krijgen. Ik reken erop dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een verschuiving komt in de politieke constellatie in Gennep. En dat daarmee plaats wordt gemaakt voor een daadkrachtig college van burgemeester & wethouders met een gedegen gemeenteraad die denkt in oplossingen voor de burgers in plaats van het spelen van politieke spelletjes.

Het werk van Geen Zand Erover heeft me kennis laten maken met de lokale politiek en mede door het politieke spel met grote financiële gevolgen voor de burgers van Gennep wat afgelopen jaren is gespeeld, ben ik meer dan ooit bereid mee te denken over de inrichting van de woon- en leefomgeving in Gennep. En ik laat het niet bij alleen meedenken maar kom daarbij ook in actie. Want samen met “de politiek” bereik je meer en sluiten zaken beter aan bij de wensen van de burger. Bij jouw wensen dus! Door samen op te trekken kunnen we de dorpskernen van Gennep ook in de toekomst aantrekkelijk houden voor wonen, werken en ondernemen.

Mail

Petra.van.Wersch@vvdgennep.nl

Copyright VVD Gennep, Januari 2018