• Economie

  Ondernemerschap

  Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst van de gemeente Gennep.

  Lees meer
 • Economie

  Agrarische sector

  De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector.

  Lees meer
 • Economie

  Onderwijs & arbeidsmarkt

  Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een baan kunnen vinden die bij hen past.

  Lees meer
 • Economie

  Toerisme en recreatie

  Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de lokale economie.

  Lees meer
 • Economie

  Werk en inkomen

  De VVD wil dat iedereen werkt die kan werken!

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Dienstverlening

  De VVD wil een dienstbare gemeente met een kleine, krachtige en flexibele ambtelijke organisatie.

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Lokale financiƫn

  De VVD is voor verlaging van gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Regionale samenwerking

  Vergaande samenwerking in de regio is essentieel voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente Gennep.

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Veiligheid

  Voor de VVD staat veiligheid centraal. Ook in tijden van bezuinigingen wil de VVD niet korten op veiligheid.

  Lees meer
 • Gemeentelijk bestuur

  Vermogenspositie

  De ontwikkeling van de vermogenspositie van de gemeente Gennep laat een dramatisch beeld zien.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Fietsnetwerk en OV

  De gemeente moet investeren in goede en veilige fietsroutes!

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Openbare ruimte

  Een goede infrastructuur en bereikbaarheid is van belang voor werkgelegenheid.

  Lees meer
 • Leefomgeving

  Wonen

  De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit.

  Lees meer
 • Samenleving

  Cultuur

  Cultuur is cultureel ondernemen! Onze gemeente heeft een rijke cultuurhistorie en een divers cultureel aanbod.

  Lees meer
 • Samenleving

  Jeugd

  De jeugd heeft de toekomst. Een goede opvoeding en veilige leefomgeving bieden kansen voor ontplooien van talenten.

  Lees meer
 • Samenleving

  Sport

  Investeren in sport is een investering in de toekomst en het samenbrengen van onze inwoners.

  Lees meer
 • Samenleving

  Zorg en welzijn

  De VVD wil een gemeente waarin alle burgers zich vrij kunnen ontplooien.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Afvalstoffen

  De VVD vindt duurzaamheid bij het inzamelen en verwerken van afval een belangrijk uitgangspunt.

  Lees meer
 • Duurzaamheid

  Natuurlijk Gennep

  Duurzaamheid biedt ongelooflijke kansen voor onze regio, zowel op economisch als werkgelegenheidsgebied.

  Lees meer