Thuisgevoel

Voor een thuisgevoel moeten we ook bepaalde vereisten realiseren. We hebben nog te veel plekken in de openbare ruimte waar verstening de overhand heeft. De VVD wil een natuurlijkere leefomgeving door meer groen te realiseren.

Aldaar waar natuurontwikkeling reeds heeft plaatsgevonden, zoals in de gracht in Gennep, is het wenselijk meer natuurlijke speeltoestellen en zitbankjes te plaatsen zodat alle generaties de natuur actief kunnen beleven. Een goede leefomgeving vraagt om mooie dorpsharten die een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud.

Dat behoeft in al onze dorpen nog de nodige aandacht, maar zeker in Ven-Zelderheide is de realisatie van een centrale plek voor iedereen van groot belang.