Milieu

Aandachtspunt blijft het milieu. De VVD wil de aanpak van zwerfvuil, hondenpoep en verloedering verbeteren en de kosten verhalen op de veroorzakers. Daarnaast moeten we goed gedrag belonen door bijvoorbeeld de afvalkosten te verlagen. Door ruimere openingstijden en regionale samenwerking van het milieustation kunnen eveneens voordelen worden behaald.

Essentieel voor het milieu is tevens een gemeentelijke voorbeeldfunctie op gebied van duurzaamheid. In plaats van extra regels stellen voor burgers moet de gemeente juist zelf investeren in verduurzaming. Bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen op daarvoor geschikte gemeentelijke panden.