Parkeren

Wie van A naar B gaat met de auto heeft ook behoefte aan goede parkeergelegenheden. De VVD wil bij bestaande parkeerplaatsen in het centrum van Gennep kijken of uitbreiding of verbeteringen – bijvoorbeeld de te krappe inrit van de parkeerplaats bij de supermarkt van Jan Linders in het Straatje – mogelijk zijn.

Daarnaast wordt bekeken of we extra parkeerplaatsen in het centrum, maar zeker ook in de dorpen en wijken kunnen realiseren.

Als toeristisch recreatieve gemeente moeten er uiteraard ook voldoende parkeerplaatsen en oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen zijn bij toeristische plekken, bijvoorbeeld bij het Genneperhuis (Bloemenstraat).