Hulpdiensten

Een grenzeloos Gennep vraagt wel om de nodige regels en handhaving zodat eenieder zich veilig kan voelen in de eigen buurt. Gemeente en politie treden wat de VVD betreft hard op tegen mensen die zich niet houden aan regels en daarmee de vrijheid van ons allemaal in het geding brengen. Meer blauw op straat moet dan ook realiteit worden door extra wijkagenten voor onze gemeente.

De VVD zal blijven hameren op naleving van de wettelijke kaders van één wijkagent per 5.000 inwoners. Dat we tot nu toe slechts één agent voor onze gemeente hebben impliceert dat we nog recht hebben op ruim 2,5 extra agenten. Eén wijkagent is onacceptabel!

Naast de politie moeten ook brandweer en ambulance 24 uur per dag beschikbaar en bereikbaar zijn voor onze inwoners. Bij voorkeur komen deze hulpdiensten uit onze gemeente, maar in een grenzeloos Gennep werken wij samen met hulpdiensten uit Limburg, Brabant, Gelderland en Duitsland zodat ze op tijd zijn als iemand ze nodig heeft.