Openbare orde

Veiligheid creëer je niet door een coffeeshop te openen in onze gemeente. Uit contacten met andere VVD-afdelingen blijkt overduidelijk dat coffeeshops voor veel overlast zorgen, zeker in de grensregio. Mede daarom is in het verleden besloten dat er in onze dorpen en wijken geen coffeeshop mag komen. Dat moet wat de VVD betreft ook zo blijven. Wel kennen we te veel problemen rondom illegale drugshandel.

Om drugsdealers aan te pakken moeten politie, burgemeester en gemeentelijke opsporingsambtenaren nog beter samenwerken. De VVD ziet dan ook maatregelen zoals extra inzet van opsporingsambtenaren, (mobiele) cameratoezicht en actieve buurtpreventie als essentieel voor het optreden tegen illegale praktijken. Het tijdperk van gedogen is definitief voorbij!

Tot slot moeten we ons altijd bewust zijn dat een grenzeloos leven ook risico’s baart. Politie en burgemeester hebben de plicht om voor de openbare orde in de gemeente te zorgen. Als burgers moeten we kunnen vertrouwen dat ze alle beschikbare instrumenten gebruiken om aan die plicht te voldoen. Tegelijkertijd moeten we risico’s niet onnodig verhogen. Vandaar dat de VVD ook in de toekomst zeker geen voorstander zal zijn voor grootschalige opvang van asielzoekers in onze dorpen en wijken.