A naar B

Dagelijks maken duizenden mensengebruik van openbare wegen inde gemeente Gennep om bijvoorbeeld naar het werk te gaan, boodschappen te doen en om familie of vrienden te bezoeken. Eenieder van ons wil daarbij zonder al te veel gedoe van A naar B komen.

Door het beleid van de afgelopen jaren is er te weinig gekeken naar integrale verkeersoplossingen zodat we nu te maken hebben met onveilige situaties. De VVD wil in de komende raadsperiode een masterplan ontwerpen om de verkeersstromen in de gemeente te optimaliseren en daarbij het vrachtverkeer in onze dorpen en wijken zichtbaar te verminderen.

Het is prachtig om te zien dat het weer beter gaat met onze lokale en regionale bedrijven, maar inwoners van met name Heijen, Milsbeek, Ottersum enVen-Zelderheide mogen niet de dupe zijn van al het vrachtverkeer in hun dorpskernen.

Onderdeel van het masterplan moet tevens een nieuwe rotonde bij het kruispunt Hoofdstraat-Hoogveld-Groote Heeze zijn en behoud van een volwaardige rondweg Gennep.

Het is wat de VVD betreft noodzakelijk om 2x2 rijstroken met een maximumsnelheid van 80km/uur te behouden op de N271.