Grensoverschrijdend OV

Voor zowel inwoners als gasten in de gemeente Gennep is een goede infrastructuur essentieel. Een grenzeloos Gennep kenmerkt zich wat de VVD betreft door betere verbindingen in het openbaar vervoer.

Daarbij valt te denken aan verbinding met Duitse buurgemeenten en het vliegveld Weeze, maar ook het doortrekken van de busroute Groesbeek-Breedeweg naar Milsbeek en het optimaliseren van de bestaande busverbindingen.

Naast een verbetering van de busverbinding naar Duitsland moeten er de komende jaren ook stappen worden gezet om meer kleine grensovergangen te realiseren voor automobilisten.