Fietsen

Naast de auto en het openbaar vervoer maken velen dagelijks gebruik van de fiets. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. We moeten bestaande fietspaden dan ook beter gaan onderhouden en waar wenselijk nieuwe fietspaden aanleggen.

Daarbij dient met name aandacht besteed te worden aan de veiligheid voor fietsers, bijvoorbeeld op de Maasbrug. Samen met de twee provincies en de gemeente Boxmeer moet er op korte termijn een permanente oplossing komen voor de huidige gevaarlijke situatie.