Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid blijft een heet hangijzer waar de afgelopen jaren helaas te weinig aandacht voor was. Waar nodig moeten we rondom scholen, sportaccommodaties en overige voorzieningen in onze dorpen en wijken de openbare weg aanpassen om de veiligheid voor kwetsbare doelgroepen te verbeteren.

Een cruciaal punt blijft het centrum van Gennep. Dat het een mooie uitstraling heeft gekregen laat niet onverlet dat het een gevaarlijke plek is geworden voor voetgangers en fietsers. De VVD was van begin af aan tegenstander van het shared space in een gebied waar dagelijks duizenden mensen gebruik maken van dezelfde weg. Om te voorkomen dat hier ongelukken plaatsvinden moet dit zo snel mogelijk worden aangepakt door onder andere een duidelijke weginrichting en betere voorrangsregels.