Re-integratie naar werk

Door te investeren in de lokale economie wil de VVD zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Een betaalde baan is een beter alternatief dan het krijgen van een uitkering. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Bijvoorbeeld verplicht opleidingen volgen, waaronder taalcursussen voor Nederlands en Duits, en vrijwilligerswerk te doen voor de samenleving.

Wie niet voldoet aan de eisen verliest per direct zijn recht op volledige bijstand. Primair moeten een uitkering en het gemeentelijke minimabeleid dan ook worden gezien als trampoline, pas als mensen echt niet kunnen werken is een goed vangnet nodig.

Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.