Zorg en welzijn

Als de gezondheid iemand in de steek laat, dan helpen wij elkaar als gemeenschap. Een bijzondere rol hebben daarbij mantelzorgers. Wij zijn er trots op dat veel mensen uit onze gemeente met liefde voor hun naasten zorgen.

De gemeente zou wat de VVD betreft nog ruimhartiger moeten zijn in het mantelzorgbeleid om te voorkomen dat deze ‘stille helden van de samenleving’ overbelast raken. Daar waar steun door familie, buren of vrienden niet volstaat, zorgt de gemeente met professionele dienstverleners voor de hulp die nodig is. De gemeentelijke steun op gebied van zorg is gericht op maatwerk zodat eenieder de zorg krijgt die bij hem of haar past.