Sport

Grenzeloos zijn wat de VVD betreft ook de mogelijkheden voor onze inwoners om te gaan bewegen. Onder de noemer ‘Gennep doet mee’ heeft de gemeente beweegcoaches die burgers moeten motiveren om te gaan sporten. De VVD ziet primair de eigen verantwoordelijkheid van eenieder om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Een gezond leven begint bij jezelf en bij goede sportaccommodaties. Vandaar dat wij inzetten op verbeteren van bestaande accommodaties en aanleggen van nieuwe beweegtuinen en trimpaden in onze dorpen, wijken en de natuur. De sport- en speelstraat De Brink is een mooi voorbeeld voor buitensportfaciliteiten zoals die ook in Heijen, Milsbeek en Ven-Zelderheide wenselijk zijn.

Voor de binnensportverenigingen moet er in de komende jaren een integrale oplossing worden gevonden zodat ze allemaal gebruik kunnen maken van een fatsoenlijke en moderne zaal. De VVD wil in goed overleg met de sportverenigingen de afweging maken tussen renovatie van bestaande voorzieningen, eventuele bouw van een sportzaal in Milsbeek en/of nieuwbouw van één integraal sportcomplex op een centrale locatie in de gemeente.

Daarbij moeten samen met de verenigingen ook realistische afspraken worden gemaakt over beheer van de accommodaties. Een overkoepelende gemeentelijke sportraad zou kunnen voorzien in een betere afstemming tussen verenigingen, gemeente en ondernemers. Daarnaast biedt een dergelijke overkoepelende samenwerking de kans om bestuurstaken gezamenlijk op te pakken en meer vrijwilligers te werven.