Voorzieningen

Een gemeente waar iedereen meedoet vraagt ook om doelgroepenbeleid. Voor kinderen en jongeren moet het op en rondom school veilig zijn. Het samenvoegen van diverse onderwijsvormen mag geen doel op zich zijn, het moet bijdragen aan de toekomst van de scholieren.

Wij zien met name een meerwaarde in een samenwerking tussen onderwijs en het lokale bedrijfsleven zodat kinderen goed voorbereid worden op een mogelijke baan. Voor ouderen en mindervaliden moeten lokale voorzieningen in onze dorpen en wijken behouden blijven. Samen met de dorps- en wijkraden moet hier actief beleid op worden gevoerd.