Leven met de Maas

Wij zien grote kansen in de hoogwatermaatregelen die rondom de Maas moeten plaatsvinden. Het aanleggen van nevengeulen biedt ruimte om samen met lokale organisaties en ondernemers bijvoorbeeld plannen voor een jachthaven in de Maaskemp, locaties voor watersport, uitkijktorens en natuurontwikkeling langs het water te ontplooien.

Daarbij willen we ook de toeristisch-recreatieve mogelijkheden benutten die de haven Milsbeek, de bestaande zijarm van de Oude Maas en het Maaseiland Heijen bieden.

Langs Maas en Niers willen we bestaande fiets- en wandelroutes door onze natuur beter promoten en nieuwe routes aanleggen, bijvoorbeeld langs het historisch smalspoor tussen Steenfabriek Milsbeek en Middelaar of vanuit de loswal naar de Paesplas langs het monument Maasbrug.