Aantrekkelijk Niersdal

De VVD Gennep blijft tegenstander van een Niersdalbrug omdat in dit gedeelte van de Niers de natuurlijke ontwikkeling van het water en de uiterwaarden prioriteit heeft. Om de natuurbeleving voor jong en oud aldaar te versterken zien wij kansen om het Nierspark aantrekkelijker in te richten met bijvoorbeeld speeltoestellen, waterpartijen en extra zitbankjes. Een trekpontje voor wandelaars zou een mooie toevoeging zijn.

In aansluiting op de door de VVD gewenste realisatie van een nevengeul van de Maas in de Maaskemp verdient de Niers echter een opwaardering en betere ontsluiting tussen Gennepermolen en Genneperhuis. Dit vraagt om samenwerking met het Duitse Niersverband zodat gezamenlijk projecten kunnen worden ontplooid zoals die qua natuurontwikkeling en toerisme elders langs de Niers in Duitsland reeds plaatsvinden.