Cultuurhistorie beleven

Onze gemeente heeft in historisch perspectief veel bijzondere momenten beleefd. Het duidelijker zichtbaar maken van de circumvallatielinie van het Genneperhuis, de restanten van deze vesting en andere beeldbepalende elementen zijn bij uitstek geschikt als het gaat om onze geschiedenis.

In dat kader zouden rondom het Genneperhuis ook evenementen zoals het jaarlijkse Keramisto moeten kunnen plaatsvinden die onze historie beleefbaar maken. Het is de ambitie van de VVD Gennep om tevens een bezoekerscentrum, bijvoorbeeld op locatie van de voormalige Steenfabriek Milsbeek, te realiseren dat als uitgangspunt dient voor toeristen die naar onze gemeente komen.