Regionale samenwerking

De toekomstbestendigheid van de gemeente Gennep vraagt om lokale en regionale samenwerking. Lokaal met dorpsraden, wijkraden en buurtverenigingen als het o.a. gaat om de leefbaarheid, regionaal met omliggende gemeenten bij veiligheid en maatschappelijke vraagstukken zoals zorg en welzijn.

De regionale samenwerking van onze gemeente is op dit moment primair met gemeenten in Noord-Limburg, bijvoorbeeld voor zorg met de Regio Venlo of handhaving met de gemeente Venray. Voor ons is dit geen natuurlijke samenwerking op ooghoogte, maar een noodzakelijke vereiste gezien de provinciegrenzen.

Om te voorkomen dat deze verplichte samenwerking uitmondt in een mogelijke herindeling moeten de komende jaren duidelijke stappen worden gezet. We moeten een verplichte herindeling vóór zijn en zelf onze samenwerkingspartners kiezen. Dan kun je kijken naar Noord-Limburg of Nijmegen, maar uiteindelijk moeten wij concluderen dat gezien de sociale en economische binding een herindeling met het Land van Cuijk in toekomst de enige echt logische oplossing is.