Lokale samenwerking

Een herindeling moet wat ons betreft niet als afbreuk van de lokale samenleving, maar als kans voor de toekomst worden gezien. Wij willen leven in een gemeente waar mensen die een idee hebben of die een initiatief willen ontplooien ook de ruimte krijgen om dat te doen.

We juichen toe dat steeds meer mensen zelf het heft in handen nemen om gezamenlijk de eigen leefomgeving te verbeteren. Een belangrijke rol spelen daarbij dorpsraden, wijkraden en buurtverenigingen. Zij zijn een belangrijke schakel tussen gemeente en inwoners. Een veranderende samenleving met een mogelijke herindeling vraagt echter om een betere positie van deze groepen.

Voor de leefbaarheid van Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide is het essentieel om het lokale leiderschap van de dorpsraden te verstevigen. Dit is naar onze mening slechts mogelijk door een vertegenwoordiging die gedragen wordt door de inwoners van het dorp. Voor de dorpsgemeenschap heeft dit tot voordeel dat er eindelijk op ooghoogte gesprekken plaatsvinden met de gemeente. Voor de gemeente heeft dit tot voordeel dat er een hogere mate aan burgerparticipatie ontstaat en dat nieuwe projecten gedragen worden door de burgers.