Dienstverlening

De gemeentelijke organisatie moet uiteraard dienstbaar en modern zijn zodat burgers goed en snel worden geholpen. Daarbij moet er wel expliciet aandacht zijn voor alle burgers die (nog) niet om kunnen gaan met de digitalisering. Uitgangspunt is dan ook: de gemeente is ervoor haar burgers, niet andersom!

De VVD staat voor een overheid die ondanks de kleinschalige omvang maximaal dienstbaar is richting inwoners, ondernemers en gasten. Dus geen verplicht afspraaksysteem meer en ook minimaal één keer per week’s-avonds open.

Een kleine, sterke, maar zelfstandige gemeente Gennep die waar mogelijk samenwerkt met buurgemeenten zodat het de klant ten goede komt. In regionaal verband zou dan ook moeten worden gekeken om diensten zoals het laten bezorgen van ID-bewijzen gezamenlijk uit te voeren. Uiteindelijk moet de organisatie flexibeler worden zodat de gemeente er voor u is wanneer het u uitkomt.

Het is logisch dat een flexibele en moderne organisatie ook buiten de gewone kantooruren digitaal (bijvoorbeeld ook via WhatsApp of chat op de website) goed bereikbaar is en aanvragen vanuit de samenleving proactief oppakt. De VVD wil dan ook vergunningsaanvragen sneller laten afhandelen door termijnen waar mogelijk te verkorten.

Daar waar gemeentelijke regels kunnen worden afgeschaft gaan we dat ook gewoon doen. Niemand heeft zin in overbodige regels, zeker niet als de gemeente deze ook nog onnodig moet gaan handhaven.