Lokale lasten

Een gemeente die er voor ons is, betekent ook dat er zuinig en zinnig wordt omgegaan met onze belastingcenten. De VVD Gennep staat voor een verlaging van lokale lasten voor inwoners en ondernemers. Als inkomsten uitdeze heffingen niet doeltreffend worden besteed dan zijn wij voorstander van verlagen of afschaffen.

Voorbeelden zijn hondenbelasting en toeristenbelasting: deze zijn alleen gerechtvaardigd als ze daadwerkelijk worden besteed aan faciliteiten waar de belastingbetalers gebruik van maken. Uiteindelijk willen we dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.