José Roovers

© VVD Gennep

José Roovers werd na haar verhuizing naar Gennep actief bij de VVD als Algemeen Bestuurslid met voornamelijk de taak om sponsors en ondernemers te benaderen die de VVD wilden ondersteunen. Een rol die ze met verve vervulde en wat tot aanzienlijke donaties heeft geleid door lokale en regionale ondernemers.

Beginjaren negentig werd ze minder actief voor de VVD afdeling Gennep omdat ze zich in haar dagelijks leven vanaf 1989 ging richten op de opvang van asielzoekers. Eerst alleen als vrijwilliger, later in de jaren negentig en tweeduizend nam ze tal van vluchtelingen ook op bij haar thuis in de boerderij van het kasteel Heijen waar ze samen met haar echtgenoot woont. Dit doet ze vanuit een gedrevenheid die ze ook inzet om dit onderwerp als burgercommissielid in de gemeente Gennep verder op de kaart te zetten. Tot de dag van vandaag is ze nauw betrokken bij het lot van asielzoekers en ook gastarbeiders die nog steeds in het kasteel Heijen welkom zijn en er in de boerderij wonen.

Het welzijn van burgers ligt José aan het hart. Dit heeft ze ook namens de VVD afdeling Gennep in de politiek en de gemeente weten te verbeteren door haar functie als enorm actief burgercommissielid in de jaren 2000 tot 2010, het moment dat het toenmalig VVD raadslid Timmermans heeft besloten niet meer namens de VVD maar op eigen titel in de gemeenteraad te willen zitten.

De beginjaren van deze eeuw waren voor de VVD afdeling Gennep nogal wisselvallig. Door overlijden van leden en echtgenoten moesten diverse leden een stapje terugdoen. Het moment waarin José diverse functies overnam die vrijvielen. Eerst als secretaris van de afdeling, later dook ze steeds meer in de financiën van de afdeling als lid van de kascommissie en toen met het vertrek van de penningmeester nam ze die functie over.

Dit had tot gevolg dat er uiteindelijk met het op persoonlijke titel doorgaan als raadslid van dhr. Timmermans nauwelijks actieve leden waren bij de VVD afdeling Gennep. Het was aan José Roovers om samen met medebestuurslid Marian de Bruijn de afdeling draaiende te houden en naar een betere toekomst te brengen. In de zomer en herfst 2010 lukte hetgeen eerst onrealistisch leek: dankzij veel inzet en wil kwamen er nieuwe leden bij de VVD afdeling Gennep en konden wij met een vernieuwde kandidatenlijst deelnemen aan de uitgestelde herindelingsverkiezingen in november 2010. Het succes mocht er dankzij het werk, de financiële kennis en het werven van sponsors zijn want de VVD kwam ‘nieuw’ terug in de raad met 2 van 17 zetels.

Sinds 2010 is er door José samen met Marian de Bruijn aan gewerkt om weer een financieel toekomstbestendige afdeling op te bouwen. Met het oog op de toekomst werden veel financiële middelen dankzij sponsoring en donaties verkregen om ook in 2014 een sterke campagne te kunnen opzetten voor de gemeenteraadsverkiezingen. De afgelopen jaren heeft José daarnaast gebruikt om samen met andere actieve leden de contacten bij ondernemers weer aan te halen die de afdeling financieel ondersteunen. Dit is een belangrijke basis voor een kleine afdeling als Gennep om daarmee toekomstbestendig te zijn en ook de gemeenteraadsleden bij hun werk te ondersteunen met alle ervaring van vroegere jaren. Dit laatste zeker aangezien alle huidige leden zonder veel inhoudelijke voorkennis in de raad of commissies terecht kwamen en het dus aan José was om vanuit haar kennis als jarenlang commissielid de dossiers mee te bespreken binnen de steunfractie.

Bij alle functies die José voor onze afdeling vervulde had ze altijd de insteek om aan de slag te gaan zonder daarbij lang stil te staan bij wat niet mogelijk is, ze wil juist vooruitkijken naar wat nodig is en welke kansen er liggen. Dit heeft vanzelfsprekend tot gevolg dat ze samen met Marian de Bruijn veel taken heeft vervuld die niet altijd inherent zijn geweest aan haar functie. Vanuit haar gedachte om daarmee de VVD afdeling Gennep draaiende te houden en weer op te bouwen zijn wij haar enorm dankbaar en weten wij te waarderen wat ze voor ons heeft gedaan.