• Wet Taaleis: welk beleid heeft de gemeente?

  30 januari − De VVD Gennep staat voor een beleid waarbij de beste uitkering een betaalde baan is. Dit vraagt om een stringent beleid waarbij waar nodig ook de verlaging van de uitkering wordt toegepast overeenkomstig de Wet Taaleis. Onze fractie wil graag op de hoogte gesteld worden of en in hoeverre onze gemeente deze wet toepast. Vandaar dat wij het College van burgemeester en wethouders vragen met een evaluatie te komen van het lokale beleid. Lees verder

 • Nieuw fietspad aan de Hoofdstraat, Heijen

  21 december − ‘Zorg voor een beter fietspad aan de Hoofdstraat in Heijen!’ Een wens van veel inwoners die dagelijks deze route nemen om naar werk of school te komen. Wij hebben deze oproep graag opgepakt en daarvoor een voorstel ingediend bij de raad. Resultaat: in 2018 wordt dit fietspad aangepakt zodat het weer veilig is. Een belangrijke stap naar een beter fietsnetwerk in onze gemeente! Lees verder

 • N271: Stevig signaal richting Provincie nodig!

  © GoogleMaps

  19 december − Afgelopen week zijn wij benaderd door VVD Limburg met nieuws inzake de N271, en daar werden we niet vrolijk van! Gedeputeerde Geurts heeft namelijk een plan van aanpak voor de N271 bij Gennep gemaakt maar heeft daarbij verzuimd de gemeente Gennep te betrekken. De VVD vindt dit echt ongehoord en heeft dit gisterenavond laten agenderen tijdens de raadsvergadering. Lees verder

 • Opheldering over afsluiting Willem Boyeweg!

  30 november − Gedurende de afgelopen zomer heeft de gemeente Gennep het besluit genomen en vervolgens uitgevoerd om de Willem Boyeweg ter hoogte van het kruispunt met de Doctor Ariënstraat en Rijssenbeeklaan af te sluiten voor motorvoertuigen. Als aanleiding voor deze maatregel wordt de toegenomen verkeersdrukte van personenauto’s en vrachtwagens als doorgaand verkeer genoemd. Inmiddels heeft onze fractie diverse directe en nabije omwonenden gesproken evenals ondernemers die niet op de hoogte waren van het verkeersbesluit en derhalve onaangenaam verrast waren van de wegafsluiting. Lees verder

 • VVD Gennep stimuleert duurzaamheid

  06 november − ‘Ga in gesprek met al onze ondernemers op de bedrijventerreinen en de agrarische ondernemers in onze gemeente om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen voor duurzame energie-opwekking!’ Dat was de boodschap die wij het College hebben meegegeven tijdens de bespreking van de nieuwe gemeentelijke duurzaamheidsvisie. Een proactieve aanpak die wij voor ogen hebben om niet alleen een mooie visie te hebben die straks in de la komt te liggen, maar om daadwerkelijk aan de slag te gaan! Lees verder

 • Janine van Hulsteijn lijsttrekker VVD Gennep

  29 september − De leden van de VVD Gennep hebben unaniem gekozen voor Janine van Hulsteijn als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit gebeurde na voordracht door het bestuur en met de overtuiging dat Janine het liberaal geluid in de gemeente Gennep de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft laten horen. Haar enthousiasme en overtuigingskracht hebben ervoor gezorgd dat de lokale VVD ook als oppositiepartij veel heeft kunnen bewerkstelligen in het belang van de inwoners en ondernemers. Lees verder

 • Geslaagd bezoek bij SV Milsbeek!

  26 september − Zaterdag 23 september waren Janine van Hulsteijn en ik op uitnodiging van het bestuur van de SV Milsbeek te gast bij de seizoensopeningswedstrijd van SV Milsbeek 1 tegen SDDL op hun mooie sportpark in Milsbeek. Een geslaagd bezoek ondanks een nederlaag – trouwens onterecht omdat de scheidsrechter tot twee keer toe een doelpunt van onze Milsbeekse voetballers afkeurde! Lees verder

 • Uiteindelijk toch geen steun voor omwonenden Lidl

  15 september − ‘Wel of geen Lidl in de gemeente Gennep?’ – Het leek wel als of dit de vraag was tijdens de commissievergadering van maandag 11 september jl., maar feitelijk was dat besluit al lang genomen. In 2015 heeft de gemeente al een omgevingsvergunning verleend aan Lidl die rechtsgeldig is en op grond daarvan kan Lidl per direct beginnen met de realisatie van de supermarkt. Inmiddels ligt er echter een tweede vergunningaanvraag die voorziet in een uitbreiding van de (nog te bouwen) supermarkt, een verplaatsing van de laad-/losdock naar de Burg. Woltersstraat en een realisatie van een parkeerplaats langs de Duivenakkerstraat. Lees verder

 • Meer veiligheid door verplaatsen komgrenzen

  10 september − Aanstaande maandag, 11 september 2017 bespreekt de raadscommissie een wijziging van de komgrenzen in de gemeente Gennep. Een besluit dat van belang is voor onder andere de verkeersveiligheid. Ter voorbereiding op de vergadering ging onze fractie langs bij de huidige komgrenzen. Lees verder

 • Grote deelname aan enquête VVD Gennep

  31 augustus − De VVD Gennep is gestart met het opstellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022. Omdat wij willen dat het verkiezingsprogramma zo goed mogelijk aansluit op wat er volgens u in de praktijk nodig is, hebben wij op 11 juli enquête gestart. Heel veel mensen hebben deelgenomen en ons veel informatie gegeven. Lees verder

 • Kamerlid Chantal Nijkerken bezoekt opnieuw woonboten Paesplas

  24 augustus − Rond de jaarwisseling 2016/2017 werden de woonbootbewoners in de Paesplas getroffen door een extreem laag waterpeil na het stuwongeluk in Grave. Vandaag, ruim acht maanden na het ongeluk, gingen VVD Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken en onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn nog eens een kijkje nemen bij de Paesplas. Lees verder

 • Woonvisie toont lef om te sturen op kwaliteit

  02 augustus − De verkiezingscampagne voor 2018 is begonnen! Hoe kom ik daar zo bij? Afgelopen week profileerde het CDA zich in deze krant met een column over de ‘Lokale Woonvisie’. Met stijgende verbazing heb ik dit stuk gelezen. Het stond werkelijk bol van de feitelijke onjuistheden, je zou het zelfs ‘fake news‘ kunnen noemen! Lees verder

 • Keurmerk moet buitengebied veiliger maken!

  23 juli − Tijdens de officiële laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond de Voorjaarsnota op de agenda. Dit is een doorkijkje naar wat de politieke partijen aan onderwerpen belangrijk vinden en waarvan ze dus willen dat het college het meeneemt in de begroting voor 2018. Een inhoudelijk belangrijke vergadering dus, waar wij als VVD opnieuw aandacht vroegen voor de veiligheid in onze gemeente. Dit blijft één van onze speerpunten! Wij dienden een motie ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied’ in en die werd unaniem aangenomen, een mooi resultaat dus voor de VVD. Maar wellicht denkt u “”wat houdt dat Keurmerk dan in?” Lees verder

 • Wat kan er beter in onze gemeente?

  11 juli − Op woensdag 21 maart 2018 zullen er gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De VVD Gennep is gestart met het opstellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022. Wij willen het verkiezingsprogramma zo goed mogelijk laten aansluiten op wat er volgens u in de praktijk nodig is. Daarom vragen wij aan burgers, ondernemers, organisaties en verenigingen om input te geven voor de toekomst van onze gemeente. Lees verder

 • Meer bevoegdheden tegen woonoverlast!

  09 juli − Op 01 juli jongstleden is de wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze nieuwe wet geeft burgemeesters meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken. Woonoverlast is ook in onze gemeente een groot en onderschat maatschappelijk probleem. Op voorstel van onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn heeft de gemeenteraad daarom afgelopen maandag besloten om de mogelijkheden, die de nieuwe wet biedt, ook in onze gemeente te gaan hanteren. Lees verder

 • Binnenkort openbaar WiFi in alle dorpen?

  03 juli − Gaan we in het centrum van Gennep en alle dorpen van onze gemeente binnenkort gratis openbaar WiFi krijgen voor burgers en bezoekers? Dat is in elk geval de inzet van de VVD Gennep. Wij willen onze gemeente ook digitaal eindelijk in de 21e eeuw tillen. Digitale bereikbaarheid is immers essentieel voor de toekomst van onze lokale samenleving! Lees verder

 • Sportverenigingen financieel ontlasten

  30 juni − Een goed gemeentelijk beleid voor sport en beweging is essentieel om iedereen te stimuleren gezond te leven. Investeren in sport zien wij als VVD Gennep dan ook als een investering in de toekomst! Doordat onze lokale sportverenigingen het financieel steeds moeilijker hebben wordt duidelijk dat het gemeentelijke sportbeleid tekortschiet in een integrale aanpak. Inhoudelijke doelstellingen sluiten niet aan op de financiële middelen die de gemeente ter beschikking stelt en die sportverenigingen zelf hebben. Vandaar dat wij tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zullen voorstellen de lokale sportverenigingen financieel te ontlasten. Lees verder

 • Gratis introductielidmaatschap VVD Gennep

  27 juni − Heb je overal een mening over? Wil je stoppen met afwachten en zelf mee doen? Wil je meehelpen om jouw gemeente beter te maken? Met onze tijdelijke actie heb je nu de unieke kans om gratis introductielid te worden van de VVD Gennep in samenwerking met de VVD Maasland. Zo maak je kennis met onze partij, de lokale politici in de gemeenteraad en onze liberale waarden. Je bent volledig lid van de VVD en kunt deelnemen aan alle activiteiten, landelijke evenementen en bijdragen aan een liberaal succes bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Lees verder

 • Geldverspilling N271 te zien bij SBS6

  © SBS6

  22 juni − De tijdelijke maatregelen van de Provincie Limburg op de N271 kosten klauwen met geld en maken deze rondweg onveiliger door alle onduidelijkheid over de weginrichting. Woensdag 21 juni 2017 besteedde het SBS6 programma 'Van Onze Centen' aandacht aan deze zaak en sprak hierover met onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn. Bekijk hier het fragment! Lees verder

 • Gedeputeerde Beurskens bezoekt CNC Milsbeek

  20 juni − Ons maandelijkse werkbezoek werd afgelopen week samen met onze Limburgse gedeputeerde voor Economische Zaken Twan Beurskens gebracht aan CNC in Milsbeek. Een bijzondere coöperatie die op dit moment bezig is met uitbreiding om daarmee de productie verder te verbeteren. Lees verder