• Wat kan er beter in onze gemeente?

  Op woensdag 21 maart 2018 zullen er gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De VVD Gennep is gestart met het opstellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022. Wij willen het verkiezingsprogramma zo goed mogelijk laten aansluiten op wat er volgens u in de praktijk nodig is. Daarom vragen wij aan burgers, ondernemers, organisaties en verenigingen om input te geven voor de toekomst van onze gemeente. Lees verder

 • Meer bevoegdheden tegen woonoverlast!

  09 juli − Op 01 juli jongstleden is de wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze nieuwe wet geeft burgemeesters meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken. Woonoverlast is ook in onze gemeente een groot en onderschat maatschappelijk probleem. Op voorstel van onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn heeft de gemeenteraad daarom afgelopen maandag besloten om de mogelijkheden, die de nieuwe wet biedt, ook in onze gemeente te gaan hanteren. Lees verder

 • Binnenkort openbaar WiFi in alle dorpen?

  03 juli − Gaan we in het centrum van Gennep en alle dorpen van onze gemeente binnenkort gratis openbaar WiFi krijgen voor burgers en bezoekers? Dat is in elk geval de inzet van de VVD Gennep. Wij willen onze gemeente ook digitaal eindelijk in de 21e eeuw tillen. Digitale bereikbaarheid is immers essentieel voor de toekomst van onze lokale samenleving! Lees verder

 • Sportverenigingen financieel ontlasten

  30 juni − Een goed gemeentelijk beleid voor sport en beweging is essentieel om iedereen te stimuleren gezond te leven. Investeren in sport zien wij als VVD Gennep dan ook als een investering in de toekomst! Doordat onze lokale sportverenigingen het financieel steeds moeilijker hebben wordt duidelijk dat het gemeentelijke sportbeleid tekortschiet in een integrale aanpak. Inhoudelijke doelstellingen sluiten niet aan op de financiële middelen die de gemeente ter beschikking stelt en die sportverenigingen zelf hebben. Vandaar dat wij tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zullen voorstellen de lokale sportverenigingen financieel te ontlasten. Lees verder

 • Gratis introductielidmaatschap VVD Gennep

  27 juni − Heb je overal een mening over? Wil je stoppen met afwachten en zelf mee doen? Wil je meehelpen om jouw gemeente beter te maken? Met onze tijdelijke actie heb je nu de unieke kans om gratis introductielid te worden van de VVD Gennep in samenwerking met de VVD Maasland. Zo maak je kennis met onze partij, de lokale politici in de gemeenteraad en onze liberale waarden. Je bent volledig lid van de VVD en kunt deelnemen aan alle activiteiten, landelijke evenementen en bijdragen aan een liberaal succes bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Lees verder

 • Geldverspilling N271 te zien bij SBS6

  © SBS6

  22 juni − De tijdelijke maatregelen van de Provincie Limburg op de N271 kosten klauwen met geld en maken deze rondweg onveiliger door alle onduidelijkheid over de weginrichting. Woensdag 21 juni 2017 besteedde het SBS6 programma 'Van Onze Centen' aandacht aan deze zaak en sprak hierover met onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn. Bekijk hier het fragment! Lees verder

 • Gedeputeerde Beurskens bezoekt CNC Milsbeek

  20 juni − Ons maandelijkse werkbezoek werd afgelopen week samen met onze Limburgse gedeputeerde voor Economische Zaken Twan Beurskens gebracht aan CNC in Milsbeek. Een bijzondere coöperatie die op dit moment bezig is met uitbreiding om daarmee de productie verder te verbeteren. Lees verder

 • Gemeente top 3 buurtpreventiegroepen NL!

  15 juni − Whatsapp gebruiken om de veiligheid in de eigen wijk te vergroten, zorgen dat de politie extra ogen en oren op straat heeft en dus het signaleren van onveilige situaties is de insteek voor buurtpreventiegroepen. Bewoners richten deze groepen zelf op en het zijn dus juist al deze inwoners van onze gemeente die het succes van de buurtwhatsappgroepen maken. Dat gaat in Gennep hartstikke goed! Als VVD zijn wij dan ook zeer enthousiast dat door onze oproep op 27 juni 2016 de aandacht voor deze wijze van buurtpreventie nu groots is uitgerold in onze gemeente en het aantal groepen explosief is gegroeid in 1 jaar tijd! Lees verder

 • Financiële middelen beschikbaar voor fietstunnel Weverstraat

  09 juni − Fantastisch nieuws om het weekend te starten: het College van burgemeester en wethouders heeft zojuist laten weten dat men inmiddels financiële ruimte heeft gevonden om de fietstunnel Weverstraat aan te leggen. Door een structurele verhoging van de rijksgelden uit het gemeentefonds kan de gemeente Gennep in 2018 en 2019 ruim 1,7 miljoen euro investeren. Lees verder

 • Tijdens de braderie is Gennep een echte regiogemeente

  © VVD Gennep

  03 juni − De Gennepse braderie was ook dit jaar weer een succes! Voor de tweede keer stond onze fractie op de braderie om met u van gedachte te wisselen over wat er goed gaat en wat juist beter kan in de gemeente. Onze actie 'Bakkie Doen' met de koffie truck trok ook dit jaar weer veel belangstelling en de gevoerde gesprekken hebben ons veel informatie voor onze raadsfractie opgeleverd. Lees verder

 • Museum "De Oude Pottenbakkerij": Onze geschiedenis levend gemaakt

  01 juni − Het werkbezoek van de VVD Gennep ging eind mei naar het museum "De Oude Pottenbakkerij". Het museum heeft veel oude machines die nog werken. Deze werkende machines maakte voor ons de pottenbakgeschiedenis op een mooie levendige manier tastbaar. Lees verder

 • Fietstunnel Weverstraat: veiligheid en diversiteit!

  © Gemeente Eindhoven

  30 mei − De gemeente Gennep gaat eindelijk aan de slag met een permanente oplossing voor de verkeersproblematiek op de rotonde Weverstraat. Als VVD Gennep hebben wij herhaaldelijk opgeroepen om fietsers en automobilisten beter te scheiden, bijvoorbeeld door aanleg van een tunnel. Door de unieke locatie van deze tunnel als entree van Gennep heeft de VVD nu ook voorgesteld om bij de uitvoering ook aandacht te creëren voor diversiteit: het wordt een heuse ‘regenboogtunnel’! Lees verder

 • Snel internet essentieel voor de toekomst!

  10 mei − Er moet snel internet komen in de hele Gemeente Gennep, dus in alle dorpen, het buitengebied en de bedrijventerreinen. Kijkend naar waar internet tegenwoordig allemaal voor nodig en wenselijk is, dan is het essentieel dat we vaart maken met het aanleggen van een betere internetverbinding. Dat horen we ook regelmatig tijdens onze werkbezoeken aan lokale ondernemers en verenigingen. Als VVD Gennep hebben wij daarom ook voorgesteld onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Lees verder

 • Van Treeck olieservice: Een oud familiebedrijf midden in Gennep

  © VVD Gennep

  07 mei − Eind april bracht de VVD Gennep een werkbezoek aan familiebedrijf Van Treeck olieservice aan de Wagenstraat in Gennep. Daar werden we op de hoogte gebracht van de moderne oliehandel. De VVD-raadsleden kregen door een korte rit met een van de tankwagens ook een duidelijk beeld van de problemen voor dit bedrijf midden in een woongebied. Lees verder

 • Raad moet smeerolie zijn in Lidl-discussie

  18 april − Op voorstel van de VVD Gennep werd er tijdens de afgelopen raadsvergadering, dinsdag 18 april 2017, gesproken over de problemen rondom de komst van de Lidl. Het College werkt volop mee aan vestiging van de Lidl aan het Europaplein en is van mening de omwonenden in voldoende mate te betrekken bij het proces. Dit terwijl de bewoners dit van begin af aan anders ervaren. Herhaaldelijke oproepen en een motie van wantrouwen door de oppositie hebben blijkbaar geen verbetering gebracht in de communicatie. Lees verder

 • Geslaagde excursie naar het Gouvernement

  © VVD Maasland

  08 april − Op uitnodiging van onze Limburgse Statenfractie hebben wij samen met de VVD Maasland op vrijdag 31 maart een bezoek gebracht aan het Gouvernement in Maastricht. We kregen een rondleiding door dit prachtige gebouw en hadden een uitvoering gesprek met onze VVD Statenleden. Lees verder

 • Politie te vaak te laat!

  07 april − De politie heeft het streven om in 90% van de spoedmeldingen binnen 15 minuten op locatie te zijn. Afgelopen week werd duidelijk dat de politie deze eigen doelstelling niet weet te halen en in de gemeente Gennep bij 22,5% van de spoedmeldingen te laat is. Dat betekent concreet: in 2016 werd de politie in onze gemeente bij 196 spoedmeldingen geroepen, maar kon bij 44 spoedmeldingen niet binnen 15 minuten na de meldingen op de locatie aanwezig zijn. Daarmee scoort onze politie slechter dan het landelijk gemiddelde. Wij maken ons ernstige zorgen over de reactietijden van de politie! Lees verder

 • Verkeersoverlast oplossen in Milsbeek: doen!

  22 maart − Gisteravond, dinsdag 21 maart 2017 – nota bene exact één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 – waren alle politieke partijen op uitnodiging van actiegroep Geen Zand Erover in Milsbeek vanwege de lokale verkeersproblematiek. Ruim 40 jaar speelt de problematiek al rondom de afvoerroutes van de zandwinning en hebben bewoners uit de kern Milsbeek, maar ook uit Ottersum en Ven-Zelderheide last van de vrachtauto’s. In al die 40 jaar is er tot op heden geen enkele constructieve oplossing gerealiseerd. Lees verder

 • De bunker in bij Mondial van Dijk!

  21 maart − Samen met de VVD Boxmeer gingen onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn, Arie Kerkman voorzitter van de FDP Goch en Holger Rodoe, voorzitter van de VVD Maasland op 10 maart jl. een kijkje nemen bij Mondial van Dijk. Wat we die middag te zien en te horen kregen heeft ons versteld doen staan. Wat een inspiratie, creativiteit en puur ondernemerschap laten de gebroeders van Dijk van Mondial van Dijk zien. Want Mondial van Dijk – bij veel mensen bekend van verhuizingen – doet tegenwoordig nog veel meer. Als bedrijf hebben ze een MVO-predicaat (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en zijn ze bezig met circulaire economie en duurzaamheid die deze sector een nieuw elan geeft. Lees verder

 • VVD wil geld terug voor kosten AZC Heijen!

  © Theo Peeters

  17 maart − De zoektocht van de gemeente vorig jaar naar een geschikte locatie en het uiteindelijke voorstel voor vestiging van een asielzoekerscentrum in Heijen heeft voor veel onrust gezorgd bij de inwoners van de gemeente, daarnaast heeft de zoektocht de gemeente veel geld gekost. Nu heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afspraken gemaakt over een tegemoetkoming voor de plankosten die zijn gemaakt voor opvanglocaties die uiteindelijk niet zijn gerealiseerd. Kortom: een kostenvergoeding voor alle gemeenten die wel gezocht hebben naar een locatie maar waar uiteindelijk geen azc is gekomen. Zoals in Heijen dus! Lees verder