Nieuws

 • Gemeentenieuws in 2020 nog huis-aan-huis?

  28 december − Nu per 1-1-2020 de huis-aan-huis verspreiding van de VIAGennep – die veel mensen toch al nauwelijks kregen – gaat stoppen, zal ook de gemeenterubriek niet meer bij u op de deurmat komen te liggen. Een verandering die er aan zat te komen, maar hoe blijft u als inwoner dan op de hoogte van de actuele informatie uit de gemeente Gennep? Die vraag was voor onze fractievoorzitter Holger Rodoe aanleiding om het onderwerp te bespreken tijdens de laatste raadsvergadering van 2019. Lees verder

 • Een nieuwe sporthal… dat is top!

  21 december − Tijdens de afgelopen raadsvergadering stemde de politiek unaniem in met een semipermanente sporthal in Gennep. Een belangrijke stap om de capaciteitsproblemen voor de binnensport aan te pakken. Goed nieuws dus voor onze lokale sporters van onder andere FAST Volleybal, Volleybalvereniging Flamingo's '56, Basketbal Gennep Cougars, Spes - Korfbal en Vios Ottersum! Lees verder

 • APV - Aandacht voor lachgas en geluid

  17 december − De Algemene Plaatselijke Verordening is best een juridisch en technisch stuk dat tijdens de raadsvergadering op 16 december jl. werd besproken. Echter, het gaat wel om een groot aantal regelingen voor onze lokale gemeenschap. Als VVD zijn wij voorstander van minder regels waar dat mogelijk is. Denk daarbij terug aan het stoepkrijt-verbod dat afgelopen jaar in veel gemeenten discussies opriep, dat is nu zo’n voorbeeld van een regeling die volstrekt overbodig is en inmiddels ook geschrapt is uit de APV. Lees verder

 • Valpreventie – om erger te voorkomen!

  04 december − ‘Elke dag dertien doden door ongelukkige val’; ‘Steeds meer mensen dood na val’; ‘Het aantal doden door vallen blijft stijgen’. Het zijn krantenkoppen van vandaag naar aanleiding van nieuwe CBS-cijfers. Uit de statistieken blijkt dat gemiddeld 13 mensen per dag overlijden na een val, daarvan is driekwart 80 jaar of ouder. Het zijn schrijnende cijfers, zeker als je weet dat ouderen met valpreventie getraind kunnen worden om minder, of in elk geval veiliger te vallen. Lees verder

 • Flexwoningen voor spoedzoekers!

  01 december − ‘Spoedzoekers’ heten ze. Nagenoeg iedereen is weleens spoedzoeker geweest of kent iemand die spoedzoeker is. Denk aan een collega of familielid die net gescheiden is of aan iemand die terugkomt van een studie in het buitenland en wel een nieuwe baan, maar nog geen woning heeft. Flexwonen kan dan uitkomst bieden. Dit geldt ook voor starters, mantelzorgers die tijdelijk op een ander plek moeten wonen om een dierbare tot steun te kunnen zijn, statushouders, mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen, mensen met een nieuwe baan in een andere stad en bijvoorbeeld voor expats en arbeidsmigranten. Naar schatting van Platform 31 is ongeveer tien procent van de Nederlandse bevolking spoedzoeker. Lees verder

 • VVD Gennep extra beveiligd….

  23 november − Onzin natuurlijk: VVD Gennep was gewoon op werkbezoek, bij M&M Security in Milsbeek. Lees verder

 • Ook in 2020 extra steun voor topsport

  20 november − Welke rol heeft de gemeente als het gaat om onze topsport bij FAST Volleybal en Spes - Korfbal? Dat heeft onze fractie de afgelopen maanden veelvuldig met sporters en bestuurders van verenigingen besproken, zoals ook afgelopen zondag tijdens de overwinning van FAST tegen Dros-Alterno. De conclusie: de Gemeente Gennep heeft vooral een faciliterende taak zodat teams alle ruimte en kans krijgen om fantastisch te presteren. Lees verder

 • Aanrijtijden ambulance staan onder druk!

  07 november − Afgelopen maandag sprak de gemeenteraad over de begroting 2020 en ging daarbij met de waarnemend burgemeester Van Beek in debat over het thema ‘Veiligheid’. Voor onze fractie is het essentieel dat de veiligheid – dus goede inzetbaarheid van de politie, korte aanrijtijden van de ambulance en beschikbaarheid van brandweer(vrijwilligers) – een topprioriteit zijn. De burgemeester bevestigde dat hij zich de komende maanden op deze punten in bijzondere mate wil inzetten voor onze gemeente Gennep. Een belangrijke speler hierbij is ook de landelijke overheid, vandaar dat wij blij zijn met elke steun in de rug die we vanuit onze Tweede Kamerfractie kunnen krijgen. Lees verder

 • Lob van Gennep zonder schuif onderzoeken!

  06 november − Het project Lob van Gennep kwam opnieuw in de gemeenteraad ter sprake afgelopen maandag, 4 november tijdens de bespreking van de begroting 2020. Onze fractievoorzitter Holger Rodoe gaf, evenals andere fracties in de raad, aan dat het essentieel is om de communicatie te verbeteren en het proces zorgvuldiger uit te voeren. In lijn met eerdere uitspraken van onze woordvoerder raadslid Bram Nijst werd ook nu weer gewezen op de terechte zorgen, angsten en onzekerheden die er bij de bewoners in het Lob-gebied leven rondom de schuif. Lees verder

 • Uw suggestie: speeltoestellen in het centrum

  27 oktober − ‘Waarom zijn er eigenlijk nergens speeltoestellen te vinden in het centrum van Gennep?’ Deze vraag kreeg onze fractie de afgelopen maanden herhaaldelijk toen we zaterdags onder genot van koffie en thee met inwoners in gesprek gingen op de markt. Een terechte vraag, die we vervolgens hebben besproken in onze fractie. Als je wilt zorgen voor een levendig en bruisend kernwinkelgebied dat aantrekkelijk is voor alle generaties, dan zijn speeltoestellen zoals een wipkip (veertoestellen) een mooie toevoeging. Lees verder

 • Groot, groter, grootst…. VVD Gennep was bij BlowUps in Heijen

  26 oktober − Groot, groter, grootst…. VVD Gennep was bij BlowUps in Heijen. Op werkbezoek bij BlowUps is een bijzonder ervaring. Want hier worden objecten van de meest uitlopende aard letterlijk uitvergoot. Lees verder

 • VVD wenst verdere versnelling woningbouw

  21 oktober − Naar aanleiding van de begroting van 2020 van de Gemeente Gennep heeft ons VVD-raadslid Bram Nijst vragen gesteld inzake woningbouw. Afgelopen week werd duidelijk dat er eindelijk vaart komt in de nieuwbouwplannen in Ottersum – Een grote wens van Nijst. ‘’Het is super dat er eindelijk meer lucht komt in de Ottersumse woningmarkt. Een markt die de laatste jaren erg gespannen was. Misschien wel het belangrijkste ingrediënt voor een leefbaar dorp; het weten vasthouden van jongeren.’’ Met deze plannen komt doorstroming hopelijk meer op gang en wordt starters een plek geboden. Lees verder

 • Van Beek waarnemende burgemeester

  © Provincie Utrecht

  12 oktober − De gemeenteraad is gisteravond geïnformeerd over het besluit dat Willibrord van Beek waarnemend burgemeester wordt van de Gemeente Gennep. Met ingang van maandag 14 oktober a.s. zal hij zijn taken gaan vervullen. Als VVD-fractie heten wij Willibrord van Beek van harte welkom in onze gemeente. Wij zien in hem een uitstekende en inhoudelijk sterke waarnemer voor de komende periode! Lees verder

 • Huisvesting arbeidsmigranten stroomlijnen

  04 oktober − In september konden we na Prinsjesdag kijken naar de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Tussen alle Haagse discussies kwam VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff met een persoonlijk verhaal uit zijn familie toen hij het had over de maatschappelijke rol die een bedrijf als Philips in de Eindhovense geschiedenis vervulde. Een bedrijf dat zorgde voor zijn medewerkers en voor zijn omgeving. Een bedrijf dat door groei behoefte had aan meer personeel en dus uit andere streken van Nederland mensen naar Eindhoven haalde, dus arbeidsmigranten van eigen bodem. Maar wat heeft dit verhaal nu met de gemeente Gennep te maken? Heel simpel: tijdens de afgelopen raadsvergadering werd gesproken over de nieuwe lokale omgevingsvisie en het belang van arbeidsmigranten voor onze regio. Natuurlijk spreken we tegenwoordig bij het thema arbeidsmigranten eerder over personeel dat uit andere landen afkomstig is, maar in feite is het doel hetzelfde. Een bedrijf groeit en heeft personeel nodig dat in de eigen regio niet beschikbaar is. Lees verder

 • Geen lokale regeldruk voor boeren!

  01 oktober − De Nederlandse land- en tuinbouw is essentieel voor onze samenleving en onze economie. De boeren in ons land zorgen er voor dat we dagelijks iets te eten hebben, maar zijn daarnaast ook ontzettend belangrijk voor de rest van de wereld. Nederland is namelijk na de VS het land dat het meeste voedsel exporteert, een ongelofelijke prestatie! Lees verder

 • Lob van Gennep: second opinion prematuur

  24 september − Moet er een second opinion komen voor het project Lob van Gennep? Deze vraag lag voor tijdens de raadsvergadering op maandag 23 september 2019. De fractie van de PvdA Gennep had voorgesteld een groep onafhankelijke deskundigen aan te wijzen die de plannen van de projectgroep Lob van Gennep van een ‘weloverwogen tweede mening’ zou moeten voorzien. Voor de VVD-fractie zeker een sympathiek voorstel, maar nu nog te vroeg. Lees verder

 • Veilig Thuis: warme overdracht van casussen

  23 september − Gaat het wel goed met het werk dat wordt geleverd door Veilig Thuis in Limburg? Deze vraag bekroop onze fractie de afgelopen maanden toen mediaberichten verschenen over mogelijke veiligheidsrisico’s door tekortschietende hulp. De berichtgeving ging voornamelijk over de samenwerking tussen Veilig Thuis en de gemeenten Venlo en Roermond, maar als het al misgaat bij deze twee gemeenten waarvan de gemeente Venlo ook als centrumgemeente voor heel Noord-Limburg fungeert, hoe staat het dan om de samenwerking met onze gemeente. Kortom, aanleiding voor onze fractie om deze zorgen aan te kaarten bij het College van burgemeester en wethouders. Lees verder

 • Politiek&Pils….. en Water….?

  14 september − Vrijdag 13 september organiseerde VVD Gennep de derde Politiek&Pils van dit jaar. Lees verder

 • Bikers en de VVD: een bijzondere ontmoeting....

  30 augustus − Al sinds de Gennepse Braderie stond de afspraak tussen VVD Gennep en Bikers Against Child Abuse op de agenda. Lees verder

 • E-Fiber kan starten met aanleg glasvezel

  29 augustus − Het is al vaak gezegd, maar zo is het wel: met de aanleg van het glasvezelnetwerk zetten we een belangrijke stap voorwaarts, zijn we digitaal aangekomen in de 21e eeuw en krijgen we dus een toekomstbestendige internetverbinding voor inwoners en ondernemers. Dat werd gisteren definitief tijdens het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Gennep en E-Fiber. Lees verder