• Brexit Scan: lokale gevolgen in kaart brengen

  12 februari − Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Dit zal gevolgen hebben voor burgers, ondernemers en overheden. De consequenties voor onze gemeente zijn tot nu toe echter onvoldoende in beeld gebracht, iets dat zeker ook te maken heeft met de onduidelijkheid over de uiteindelijke vorm van de Brexit. Los daarvan moeten we wel zo goed als mogelijk voorkomen dat we voor verrassingen komen te staan. We moeten als gemeente weten of en zo ja, hoe de Brexit ons in de praktijk zal raken. We zullen dus nu alle zeilen moeten bijzetten om zo goed als mogelijk de klap van de Brexit op te vangen. Lees verder

 • Eerste werkbezoek 2019: De Haas Verhuur, Milsbeek

  25 januari − Voor het eerste VVD Gennep werkbezoek in 2019, viel het oog op De Haas Verhuur in Milsbeek. Alweer zo’n bijzonder familiebedrijf binnen de gemeentegrenzen van Gennep. Na de ontvangst door Willeke de Haas en kennismaking met de andere aanwezige familieleden, volgde een presentatie door Rick, alweer de derde generatie binnen de Haas Verhuur, over het ontstaan, de historie en de sterke groei van het bedrijf. Lees verder

 • Goed nieuws: Gennep krijgt glasvezel!

  09 januari − De hele gemeente Gennep, dus alle dorpen en het buitengebied krijgen glasvezel! Hiermee gaat een grote wens van de VVD Gennep en vele inwoners in vervulling. Door grote inzet van onze inwoners is de drempel van 30% behaald, waardoor Gennep als eerste Limburgse gemeente straks een volledig dekkend glasvezelnetwerk krijgt. Essentieel om wonen en werken in onze gemeente aantrekkelijk te houden. Lees verder

 • Politiek & Pils: gezellig druk en interessant

  06 januari − Op 4 januari combineerde de VVD Gennep Politiek en Pils met haar Nieuwjaarsreceptie. Met een glaasje bubbels werden de gasten verwelkomd in het zijzaaltje van de Old Inn, waar het meteen na 5 uur al behoorlijk vol stroomde. Ongetwijfeld mede vanwege de aanwezigheid van enkele prominente gasten. Lees verder

 • Fijne Kerstdagen en een gezond 2019!

  21 december − Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gezond 2019! Namens alle leden van de VVD Gennep, Janine, Holger, Fred, Bram Lees verder

 • Weer tegen windmolens vechten?!

  19 december − Een energiebesparing van 35% en daarnaast 30% duurzame energieopwekking. Dit zijn de ambities die de gemeenteraad tijdens de vergadering op 17 december jl. heeft uitgesproken. In regionaal verband gaan we samen met de gemeenten in Noord-Limburg invulling geven aan deze opgave. Een besluit waar wij het op hoofdlijnen mee eens zijn, maar waar we bij de uitwerking in 2019 nadrukkelijk lokale kaders moeten benoemen. Kaders waarmee we aangeven welke vorm van duurzame energieopwekking hier wenselijk is, in welke hoeveelheid en op welke locaties. Want, voor ons als VVD is duidelijk dat wij niet zomaar akkoord zullen gaan met tal van windmolens of zonneweides in onze gemeente. Lees verder

 • Boeiend inkijkje in het werk van ESP

  24 november − “Vroeger ging je naar de strièker, tegenwoordig naar ESP….”, aldus Erwin Jansen tijdens het bezoek van onze fractie aan ESP Centrum in Gennep. Afgelopen vrijdag waren 11 VVD’ers waaronder onze wethouder Janine van Hulsteijn en fractievoorzitter Holger Rodoe te gast bij deze regionale ondernemer op gebied van gezondheid en sportfysiotherapie. Een interessant bezoek waarbij veelvuldig over zorg en welzijn in de gemeente Gennep werd gesproken en wat ook een inkijkje gaf aan hoe het gemeentelijk beleid in de praktijk uitpakt. Lees verder

 • Coalitie verheugd over nieuws N271

  21 november − De reconstructie van de N271 tussen Gennep en Heijen is al enkele jaren een hoofdpijndossier voor de lokale en provinciale politiek. De oorspronkelijke plannen werden na het dodelijk ongeluk heroverwogen, maar er kon de afgelopen jaren geen overeenstemming worden gevonden over de wijze waarop reconstructie zou moeten plaatsvinden. Laat duidelijk zijn dat verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft en dat we ongelukken moeten voorkomen. De tijdelijke maatregelen die er nu liggen dragen wat ons betreft eveneens niet bij aan de verkeersveiligheid. Naast deze prioriteit zijn er ook andere belangen: denk aan het signaal van de hulpdiensten dat een eenbaansweg een obstakel kan zijn voor de spoedeisende hulpverlening of een goede bereikbaarheid van onze bedrijven voor behoud van werkgelegenheid in de regio. Lees verder

 • Een nieuw fietspad in Heijen

  20 november − Het duurde even, maar nu gaat het er toch echt komen. Een nieuw fietspad langs de Hoofdstraat tussen Smele en N271 in Heijen. Als toenmalig fractievoorzitter heeft Janine van Hulsteijn in 2015 samen met het CDA een voorstel ingediend om de bestaande fietspaden te herstellen. De fietspaden die er liggen zijn veel te smal, hebben flinke hobbels door de aanwezige bomen en zijn onveilig. Totaal onwenselijk dus voor de vele inwoners, en met name scholieren die er elke dag fietsen! Lees verder

 • Beppie Bosten: Vrouw van het jaar!

  © Ben Stoutjesdijk

  18 november − Tijdens het traditionele Openingsbal van de Gennepse carnavalsverenigingen is ons burgerraadslid Beppie Bosten uitgeroepen tot Vrouw van het jaar! Eén maand na sluiting van haar fotozaak in het centrum van Gennep wordt Beppie hiermee dus door de carnavalsverenigingen uit onze gemeente in het zonnetje gezet voor al haar werk de afgelopen jaren. Door de Maskotters uitgenodigd om fotos te maken van het bal werd ze volledig verrast toen ze ineens op het podium moest komen, haar familie en vrienden de zaal binnen kwamen en ze werd uitgeroepen tot Vrouw van het jaar. Beppie, van harte gefeliciteerd! Lees verder

 • Liberaal duurzaam: inwoners ontlasten!

  16 november − In de Gennepse politiek wordt de laatste weken veelvuldig gesproken over thema’s als duurzaamheid, milieu en klimaat. Als coalitie hebben wij met CDA en SP duidelijke ambities uitgesproken om werk te maken van de klimaatadaptatie. Dit is tenslotte iets waar wij door beleid vanuit de Rijksoverheid hoe dan ook mee te maken krijgen. Vandaar dat we de kansen, die duurzaamheid biedt, willen grijpen. Wat de VVD betreft hoef je daarbij niet te beginnen grootschalige plannen zoals windparken en zonneparken. Ook moeten we als lokale overheid niet inzetten op linkse hobby’s zoals duurzame kleding met het gevolg dat subsidiekranen voor duurzaamheid lekken, een selectief groepje geld van de gemeente gaat krijgen, maar de rest van onze inwoners op onnodige kosten worden gejaagd zonder er baat bij te hebben! Lees verder

 • Kinderkermis: onze afweging toegelicht!

  09 november − De kinderkermis gaat niet terug naar de Markt! We vallen dus maar meteen met de deur in huis, dit is wat het is. Tijdens de raadsvergadering over de begroting 2019 kwam van 1 fractie het voorstel om ‘uit te zoeken onder welke voorwaarden er kermisexploitanten bereid zijn een kinderkermis op de Markt te houden’. Dit voorstel kon niet rekenen op de steun van de raad. Lees verder

 • Begroting 2019: Een liberale toekomstvisie voor de gemeente Gennep!

  05 november − “Laten we samenwerken voor een gemeente Gennep waar kansen en uitdagingen grenzeloos zijn!” Met deze kernboodschap is de VVD het afgelopen voorjaar naar de kiezers gegaan. Wat toen als ambitie werd uitgesproken is voor onze fractie nu nog steeds uitgangspunt. We kunnen met trots zeggen dat er nu een visie ligt waar we dit uitgangspunt in herkennen. Het is meer dan een samengeraapt lijstje van wensen van drie partijen. Het is een totaalpakket, een toekomstvisie met kansen en uitdagingen voor onze gemeente. Lees verder

 • Toegelicht: Steun nieuw plan kindcentrum

  01 november − De gemeenteraad heeft op maandag 29 oktober jl. een unaniem besluit genomen over de verdere uitwerking van het Kind Expertise Centrum in Gennep. Een besluit dat ik graag wil toelichten. Als VVD Gennep waren wij de afgelopen maanden zeer uitgesproken over de plannen voor een kindcentrum. Met name twijfels over de communicatie, verkeersafwikkeling, (tijdelijke) huisvesting en de onderwijsvisie waren voor ons reden om herhaaldelijk tegen de realisatie van het kindcentrum te stemmen. De afgelopen maanden zijn er echter belangrijke stappen gezet waarmee er nu een beter plan ligt. Lees verder

 • Bijzonder werkbezoek aan DSV zaden

  27 oktober − Het was een bijzonder bezoek dat een flinke delegatie van de VVD Gennep op vrijdag 28 oktober heeft gebracht aan het grootste bedrijf van Ven-Zelderheide: DSV. Met zo’n 55 werknemers een belangrijke werkgever in onze regio. Lees verder

 • Wandeling en presentatie wandelboekje

  21 oktober − Ter ere van het nieuwe wandelboekje ‘De eindjes aan elkaar knopen’ organiseerde de gemeente Gennep op vrijdag 19 oktober jl. een wandeling. Door onze wethouder Janine van Hulsteijn werden alle wandelaars welkom geheten bij Hoeve Carpe Diem. Na een korte warming-up door de beweegcoaches vertrok de groep onder leiding van een IVN gids richting de natuur. Het was genieten van natuur, weer en de gezelligheid! Uiteraard was er voor iedereen na afloop een exemplaar van het nieuwe wandelboekje, een kaart met de wandelroutes en – met dank aan Hoeve Carpe Diem en de Smaakparels – ook een heerlijk kopje soep. Een geslaagde middag dus die zeker voor herhaling vatbaar is! Lees verder

 • Gedeputeerde Joost van den Akker bezoekt Jan Linders en Vormvrij

  19 oktober − De toekomst van de retailhandel en creatief ondernemerschap waren de twee aandachtspunten van het bezoek door gedeputeerde Joost van den Akker aan Jan Linders supermarkten en Vormvrij in de gemeente Bergen. Op uitnodiging van de VVD wethouders Janine van Hulsteijn (Gennep) en Frans Pekema (Bergen) was onze Limburgse deputé naar de Top van Noord-Limburg gekomen om een kijkje te nemen bij deze bedrijven. Lees verder

 • ‘Samenwerking’ sleutelwoord voor Provincie

  13 oktober − Gezellig en ontspannen, die eerste “Politiek & Pils” op 12 oktober, in de Mouter te Gennep. Een geslaagde vrijdagmiddagborrel waar veel over de lokale, provinciale en soms ook de landelijke politiek werd gesproken. Uiteraard onder genot van een drankje. Lees verder

 • Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken bij INTOS

  © VVD Gennep

  09 oktober − “Hoewel ik vaak voor het vormen van grotere gemeenten ben (opschaling), zie ik bij jullie wel een voorbeeld hoe kleinschaligheid en een overzichtelijk netwerk ook een kràcht kunnen vormen.” VVD Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken sprak vol lof over de proactieve en integrale aanpak die zij in Gennep zag tijdens haar bezoek op maandag 8 oktober aan INTOS en het bedrijf BOVEMA. Lees verder

 • Betere toeristische promotie voor gemeente!

  08 oktober − Afgelopen week is eindelijk het besluit genomen waar wij vanuit de VVD Gennep al jaren op aandringen: de gemeenten in Noord-Limburg stoppen per eind van dit jaar de samenwerking met Leisure Port. De subsidie die deze stichting jaarlijks krijgt voor de promotie van onze regio wordt stopgezet. Een goede stap zodat we als gemeente weer kunnen focussen op lokale promotie voor en door onze eigen inwoners en ondernemers! Lees verder