Nieuws

 • Dag van de Ondernemer

  Dag van de Ondernemer Lees verder

 • Algemene beschouwingen 2022: Onze voorzieningen op peil houden

  13 november − Maandag 7 november 2022 stond de begroting voor komend jaar op de agenda. Jaarlijks het moment waarbij de fractievoorzitters hun algemene beschouwingen houden in de gemeenteraad. Voor Bram Nijst het moment om namens de VVD aandacht te vragen voor de onder druk staande voorzieningen. Lees verder

 • Gennep, een bruisende gemeente

  06 september − Dan ben je ineens gemeenteraadslid, een heel nieuwe ervaring! Sinds ik dit bijzondere ambt mag bekleden, valt me op dat je anders naar de eigen gemeente gaat kijken. Zaken die je voorheen als vanzelfsprekend zag, vallen nu op. Ontwikkelingen waarover je in de krant las, zijn nu plannen waar je in de gemeenteraad iets van moet gaan vinden. Een flinke verantwoordelijkheid, maar bovenal een eer om volksvertegenwoordiger te mogen zijn in onze mooie gemeente. Lees verder

 • VVD wil opheldering: Noodopvang asielzoekers ook in Gennep?

  19 augustus − Onlangs kwam naar buiten dat de gemeenten Roermond en Horst aan de Maas de komende tijd plek zullen bieden aan zo’n 225 asielzoekers. Uit berichten in de media bleek dat deze twee gemeenten dit namens alle gemeenten in Noord- en Midden-Limburg doen, in lijn met een opdracht die alle 25 veiligheidsregio’s hebben gekregen om gedurende 3 maanden dit aantal asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Alhoewel de manier van handelen vanuit de Rijksoverheid, met opleggen van aantallen tijdelijk te huisvesten asielzoekers twijfelachtig is, zijn we als Gennepse VVD blij dat de opgave voor onze Veiligheidsregio door de twee genoemde gemeenten wordt opgepakt. Het heeft immers de voorkeur om de asielzoekers gedurende die drie maanden zoveel mogelijk op één plek te huisvesten zodat men niet voortdurend van opvanglocatie hoeft te wisselen. Lees verder

 • Samen kom je verder!

  26 juli − De afgelopen weken heeft u in de gemeenterubriek al kennis mogen maken met verschillende nieuwe raadsleden. Nieuw in de lokale politiek… dat ben ik niet per se, maar na een tussenpauze van enkele jaren ben ik weer terug in de gemeenteraad. Na het tekenen van het coalitieakkoord tussen CDA, VVD en ELsss, werd ik 18 dagen later, op 31 mei, geïnstalleerd als gemeenteraadslid van de VVD. Lees verder

 • Stikstof…

  14 juli − Na een indrukwekkende actie van lokale boeren in het centrum van Gennep en het overhandigen van een petitie aan de burgemeester was het afgelopen maandag aan de gemeenteraad om over stikstof in debat te gaan. Immers, het is wel duidelijk dat de stikstofaanpak van de Rijksoverheid de gemoederen nog steeds bezighoudt. Lees verder

 • Bram Nijst: Plannen voor de komende jaren

  01 juli − Samen met het CDA en ELsss stapte mijn VVD afgelopen weken in een nieuwe coalitie. Ik ben dik tevreden met het eindresultaat. Ook de andere partijen in de raad waren positief gestemd. Ik pik er 3 onderwerpen voor u uit. Lees verder

 • Coalitieakkoord: 'Samen verder bouwen'

  13 mei − Beoogd wethouder Janine van Hulsteijn en fractievoorzitter Bram Nijst hebben vanmiddag coalitieakkoord ‘Samen verder bouwen’ voor de komende raadsperiode ondertekend. Samen met het CDA en ELsss is er een dik pak ambities voor de komende 4 jaar neergelegd. Lees verder

 • Ontslag raadslid Holger Rodoe

  08 mei − In aanloop naar zijn beëdiging als wethouder in de gemeente Mook en Middelaar heeft ons raadslid Holger Rodoe vandaag zijn ontslag ingediend per 12 mei aanstaande. Daarmee zal hij na in totaal 9 jaar raadslidmaatschap stoppen. Lees verder

 • Bram Nijst nieuwe voorman VVD fractie

  09 april − De 27 jarige Ottersummer Bram Nijst wordt de nieuwe fractievoorzitter van de Gennepse VVD. Daarmee volgt hij raadslid Holger Rodoe op, die beoogd wethouder is in de gemeente Mook en Middelaar. Nijst heeft inmiddels dik 4 jaar raadservaring en fungeerde in de laatste periode al als plaatsvervangend fractievoorzitter. Lees verder

 • Aandacht voor lokale ondernemers!

  15 maart − De gemeentelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld onze gemeenschapshuizen, en de buitensportaccommodaties zijn dringend aan onderhoud toe. Na jarenlang achterstallig onderhoud, heeft de coalitie van CDA, VVD en SP in de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen een meerjarenonderhoudsplan gepresenteerd. De komende 10 jaren zal de gemeente Gennep in totaal zo’n 15 miljoen euro uittrekken voor groot onderhoud aan de gemeentelijke voorzieningen. Daarmee blijven onze accommodaties ook in toekomst behouden voor culturele, maatschappelijke, recreatieve en sportieve activiteiten. Lees verder

 • Bram Nijst, het jongste raadslid van Gennep

  13 maart − De naam Nijst is zeker geen onbekende in de gemeente Gennep. De afgelopen jaren echter vooral door de inzet en passie die Bram Nijst heeft voor zijn dorp Ottersum. Maar de meeste mensen in Gennep zullen hem kennen als jongste lid van de gemeenteraad. Lees verder

 • Beppie Bosten, een échte Gennepse

  13 maart − Wie kent haar niet? Eigenaar van Foto Bosten in hartje Gennep. Hoffotograaf van onze carnavalsverenigingen. En inmiddels een van de boegbeelden van VVD Gennep. Beppie Bosten dus. Maar wie is die spontane vrouw, met dat kenmerkend blonde kapsel, nu echt? Lees verder

 • Holger Rodoe: Investeren in gemeenschapshuizen

  24 februari − Het afschaffen van de coronamaatregelen biedt kansen om sociale contacten te hernieuwen. Het koesteren van een hechte gemeenschap is wat de VVD betreft een kernpunt van gemeentelijk beleid. Wij koesteren een samenleving waar iedereen kan meedoen. Daarom is het essentieel om gemeenschapshuizen te behouden, waar je elkaar makkelijk kunt ontmoeten. Lees verder

 • Interview met lijsttrekker Janine van Hulsteijn

  21 februari − In het programma 't Partij Programma van GennepNews ging onze lijsttrekker Janine van Hulsteijn in gesprek over de toekomst van de gemeente Gennep. Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst werd gesproken over de inhoud van het verkiezingsprogramma, speerpunten zoals woningbouw en hulpdiensten die op tijd komen, maar ook over de kandidatenlijst. Een boeiend gesprek dus! Lees verder

 • VVD live: Integratie en inburgering

  19 februari − Tijdens de wekelijkse live sessie ging wethouder Janine van Hulsteijn in gesprek met fractievoorzitter Holger Rodoe en burgerraadslid Charles Logcher over de nieuwe Wet inburgering en over de vraag hoe integratie in de gemeente Gennep wordt opgepakt. Een interessant gesprek over wat goed gaat en wat beter kan, reden genoeg dus om terug te kijken! Lees verder

 • VVD live: Toekomstvisie voor Heijen

  13 februari − Een toekomstvisie voor Heijen! Onze fractievoorzitter Holger Rodoe ging in gesprek met onze drie top 10 kandidaten uit Heijen over hun toekomstvisie voor hun dorp: onze lijsttrekker Janine van Hulsteijn, raadslid Fred Knigge en kandidaat Ramon Weren! Benieuwd naar onze plannen voor Heijen? Kijk dan deze sessie nog eens terug! Lees verder

 • Fred Knigge: Raadslid uit Heijen, voor Heijen

  12 februari − Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een bijzonder moment, ik ga een stapje terugdoen en zal niet terugkeren in de raad. Dit is dan ook mijn laatste raadscolumn. Lees verder

 • VVD voor uitbreiding haven Heijen

  06 februari − Ruim één week geleden ging de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan voor uitbreiding van de haven Heijen. Tijd om nog eens terug te blikken op dit besluit en de oorsprong van dit dossier in 2013 en 2016. Onze fractievoorzitter Holger Rodoe over de verbeterpunten die uiteindelijk voor de VVD fractie de doorslag gaven om in te stemmen met het plan. Lees verder

 • Veiligheid en gezelligheid staan bij Bart Bardoel voorop!

  04 februari − Een enorm bevlogen mens. Een sociaal dier. Een zorgzame werker. Dat is nou precies wie Bart Bardoel is. De eigenaar van Ambachtelijk Hout, die zichzelf omschrijft als ‘zorgzaam type’, is voor de meeste Gennepenaren geen onbekende. Of je hem nu kent van zijn bedrijf in de Steendalerstraat, zijn jarenlange rol als vrijwilliger bij de brandweer, zijn inzet bij de Coloradokevers of gewoon van gezellig een drankje bij een van de Gennepse horecagelegenheden, Bart is altijd wel ergens bij betrokken. En nu dus ook bij VVD Gennep. Lees verder