• Snel internet essentieel voor de toekomst!

  10 mei − Er moet snel internet komen in de hele Gemeente Gennep, dus in alle dorpen, het buitengebied en de bedrijventerreinen. Kijkend naar waar internet tegenwoordig allemaal voor nodig en wenselijk is, dan is het essentieel dat we vaart maken met het aanleggen van een betere internetverbinding. Dat horen we ook regelmatig tijdens onze werkbezoeken aan lokale ondernemers en verenigingen. Als VVD Gennep hebben wij daarom ook voorgesteld onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Lees verder

 • Van Treeck olieservice: Een oud familiebedrijf midden in Gennep

  © VVD Gennep

  07 mei − Eind april bracht de VVD Gennep een werkbezoek aan familiebedrijf Van Treeck olieservice aan de Wagenstraat in Gennep. Daar werden we op de hoogte gebracht van de moderne oliehandel. De VVD-raadsleden kregen door een korte rit met een van de tankwagens ook een duidelijk beeld van de problemen voor dit bedrijf midden in een woongebied. Lees verder

 • Raad moet smeerolie zijn in Lidl-discussie

  18 april − Op voorstel van de VVD Gennep werd er tijdens de afgelopen raadsvergadering, dinsdag 18 april 2017, gesproken over de problemen rondom de komst van de Lidl. Het College werkt volop mee aan vestiging van de Lidl aan het Europaplein en is van mening de omwonenden in voldoende mate te betrekken bij het proces. Dit terwijl de bewoners dit van begin af aan anders ervaren. Herhaaldelijke oproepen en een motie van wantrouwen door de oppositie hebben blijkbaar geen verbetering gebracht in de communicatie. Lees verder

 • Geslaagde excursie naar het Gouvernement

  © VVD Maasland

  08 april − Op uitnodiging van onze Limburgse Statenfractie hebben wij samen met de VVD Maasland op vrijdag 31 maart een bezoek gebracht aan het Gouvernement in Maastricht. We kregen een rondleiding door dit prachtige gebouw en hadden een uitvoering gesprek met onze VVD Statenleden. Lees verder

 • Politie te vaak te laat!

  07 april − De politie heeft het streven om in 90% van de spoedmeldingen binnen 15 minuten op locatie te zijn. Afgelopen week werd duidelijk dat de politie deze eigen doelstelling niet weet te halen en in de gemeente Gennep bij 22,5% van de spoedmeldingen te laat is. Dat betekent concreet: in 2016 werd de politie in onze gemeente bij 196 spoedmeldingen geroepen, maar kon bij 44 spoedmeldingen niet binnen 15 minuten na de meldingen op de locatie aanwezig zijn. Daarmee scoort onze politie slechter dan het landelijk gemiddelde. Wij maken ons ernstige zorgen over de reactietijden van de politie! Lees verder

 • Verkeersoverlast oplossen in Milsbeek: doen!

  22 maart − Gisteravond, dinsdag 21 maart 2017 – nota bene exact één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 – waren alle politieke partijen op uitnodiging van actiegroep Geen Zand Erover in Milsbeek vanwege de lokale verkeersproblematiek. Ruim 40 jaar speelt de problematiek al rondom de afvoerroutes van de zandwinning en hebben bewoners uit de kern Milsbeek, maar ook uit Ottersum en Ven-Zelderheide last van de vrachtauto’s. In al die 40 jaar is er tot op heden geen enkele constructieve oplossing gerealiseerd. Lees verder

 • De bunker in bij Mondial van Dijk!

  21 maart − Samen met de VVD Boxmeer gingen onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn, Arie Kerkman voorzitter van de FDP Goch en Holger Rodoe, voorzitter van de VVD Maasland op 10 maart jl. een kijkje nemen bij Mondial van Dijk. Wat we die middag te zien en te horen kregen heeft ons versteld doen staan. Wat een inspiratie, creativiteit en puur ondernemerschap laten de gebroeders van Dijk van Mondial van Dijk zien. Want Mondial van Dijk – bij veel mensen bekend van verhuizingen – doet tegenwoordig nog veel meer. Als bedrijf hebben ze een MVO-predicaat (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en zijn ze bezig met circulaire economie en duurzaamheid die deze sector een nieuw elan geeft. Lees verder

 • VVD wil geld terug voor kosten AZC Heijen!

  © Theo Peeters

  17 maart − De zoektocht van de gemeente vorig jaar naar een geschikte locatie en het uiteindelijke voorstel voor vestiging van een asielzoekerscentrum in Heijen heeft voor veel onrust gezorgd bij de inwoners van de gemeente, daarnaast heeft de zoektocht de gemeente veel geld gekost. Nu heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afspraken gemaakt over een tegemoetkoming voor de plankosten die zijn gemaakt voor opvanglocaties die uiteindelijk niet zijn gerealiseerd. Kortom: een kostenvergoeding voor alle gemeenten die wel gezocht hebben naar een locatie maar waar uiteindelijk geen azc is gekomen. Zoals in Heijen dus! Lees verder

 • App voor Duits-Nederlandse arbeidsmarkt!

  12 maart − Het werken over de grens in Duitsland of Nederland moet makkelijker worden en de kansen op de arbeidsmarkten vergroten? Dat is de ambitie van VVD Limburg en FDP Niederrhein, die hiervoor samen met minister Henk Kamp van Economische Zaken afgelopen maandag een nieuwe app gelanceerd hebben. Lees verder

 • Is anoniem solliciteren wenselijk?

  10 maart − Moet de gemeente Gennep gaan werken met ‘anoniem solliciteren’? Dat was het discussiepunt afgelopen maandag in de gemeenteraad. Op voorstel van de PvdA werd gesproken over de wenselijkheid van een dergelijke aanpak. Voor onze fractie is duidelijk dat met deze motie onze lokale raadzaal is gebruikt als onderdeel van de landelijke verkiezingscampagne. Lees verder

 • Boeiende bijeenkomst met Eric Wiebes

  09 maart − Afgelopen zaterdag 04 maart was Eric Wiebes, staatssecretaris van Financiën in Boxmeer te gast om met burgers en ondernemers in gesprek te gaan over de toekomst van onze regionale economie in het Land van Cuijk en Noord-Limburg. Tijdens een boeiende en interactieve bijeenkomst was het voor de aanwezigen mogelijk om op een toegankelijke wijze te discussiëren met Eric Wiebes. Lees verder

 • Minister Blok komt op de koffie naar Gennep

  05 maart − Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie is op zaterdag 11 maart 2017 in de middag te gast op het Jan Lindersplein in Gennep. Samen met onze lokale VVD’ers zoals onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn zal de minister onder genot van koffie en Limburgse vlaai in gesprek gaan met burgers. Lees verder

 • Fietstunnel Weverstraat: meteen de schop in de grond!

  © IPV Delft

  21 februari − ‘Verkeersveiligheid mag wat kosten!’ Dit was en is nog steeds de overtuiging van de VVD Gennep. Zeker bij de onveilige situatie van de rotonde Brabantweg-Weverstraat hebben wij van begin af aan aangedrongen op definitieve oplossing. Alleen door aanleg van een fietstunnel ontstaat er veiligheid voor fietsende scholieren, werkenden en toeristen en alle andere verkeersdeelnemers. Lees verder

 • Lekker werkbezoek bij Arts Bakkers in Ottersum!

  19 februari − Zoals u wellicht weet, brengen wij elke maand een werkbezoek aan een organisatie in onze gemeente. Dit keer deed de VVD Gennep Arts Bakkers (www.artsbakkers.nl) in Ottersum aan. Leerzaam, maar vooral ook lekker! Lees verder

 • Schriftelijke vragen Tweede Kamerleden inzake ‘accident alley A73’

  © vvdmaasland

  01 februari − De VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser, Sjoerd Potters en Hayke Veldman hebben vandaag vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Daarmee vragen onze Kamerleden aandacht voor de verkeersveiligheid op onze regionale snelweg en de recente ongelukken. De VVD Maasland en de VVD-fractievoorzitters uit het Land van Cuijk en Noord- Limburg zijn blij dat dankzij deze vragen de regionale verkeersproblematiek en knelpunten beter op de kaart worden gezet in Den Haag. Voor de bereikbaarheid en economie van onze regio is een goede infrastructuur van essentieel belang. Vandaar dat de VVD zich ook actief inzet voor een doortrekken van de A77 naar de A50. Lees verder

 • Ramptoerisme is niet ‘normaal doen’!

  01 februari − Met grote verbazing heb ik afgelopen zaterdag in de Gelderlander de reacties gelezen op de stelling van het lezerspanel. Er werd bevestigend gereageerd op de uitspraak dat de gemeente Gennep bij de Paesplas een ‘te zwaar’ middel heeft ingezet tegen ramptoerisme. Ik wil graag voorop stellen dat het niet mijn bedoeling is om de drie panelleden persoonlijk aan te vallen. Enerzijds zullen zij wellicht minder informatie hebben om de noodzaak van een noodverordening volledig te kunnen beoordelen. Anderzijds hebben zij te maken met een maximum aantal woorden waardoor uitgebreide inhoudelijke reacties lastig zijn. Lees verder

 • Aurora Kaas - biologisch pareltje in Ven-Zelderheide

  © VVD Gennep

  22 januari − Het maandelijkse werkbezoek van de onze fractie vond deze keer plaats bij Aurora Kaas in Ven-Zelderheide. Opgericht onder de naam ‘De Dageraad’ en tegenwoordig onder de naam Aurora is dit de biologische kaasmakerij die Harry en Janny ten Dam in 1980 zijn begonnen. Met 11 VVD’ers en FDP’ers mochten wij een kijkje achter de schermen nemen in Ven-Zelderheide en in Kranenburg-Nütterden waar het bedrijf sinds enkele jaren een tweede vestiging heeft. Een zeer geslaagd (en lekker) werkbezoek! Lees verder

 • Tweede Kamerlid Nijkerken bezoekt woonbootbewoners en ondernemers

  12 januari − “Luisteren naar de woonbootbewoners, ondernemers en gemeentebestuurders en de ervaringen meenemen naar Den Haag”, met deze insteek was VVD Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken gisteren op bezoek in Gennep en Grave. Eerder heeft zij samen met haar VVD-collega’s de Boer en Visser al vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het ongeluk bij de stuw in Grave op donderdagavond 29 december en de daardoor ontstane extreem lage waterstand op de Maas. Als Limburgs Kamerlid wilde ze echter zelf ook in gesprek met de gedupeerden die wonen of werken aan de Paesplas in Heijen om daardoor een beter beeld te krijgen van de actuele situatie en de samenwerking met alle overheidsinstanties zoals Rijkswaterstaat en gemeenten. Lees verder

 • Aandacht voor situatie op de Maas

  04 januari − Door een aanvaring op de Maas bij de stuw in Grave op donderdagavond 29 december 2016 is er een grote schade ontstaan bij de waterkering. Het waterpeil tussen Sambeek en Grave is inmiddels ruim 3 meter gezakt. De directe gevolgen voor burgers met een woonboot uit de aangrenzende gemeenten werden meteen zichtbaar. Onduidelijk is momenteel ook welke financiële schade er uiteindelijk ontstaat voor de regionale ondernemers die hun goederen via de Maas vervoeren en wiens schade elke dag groter wordt zolang er geen (nood)oplossing is gevonden op de Maas. Lees verder

 • Aanleg vlonder: geld in de Niers gooien?

  19 december − Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2016 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de aanleg van een vlonder (wandelpromenade) langs de Niers en herinrichting van de Genneperhuisweg en de Haspel. Hiermee is een investering gemoeid van ruim € 800.000,-. Een besluit zonder enige visie voor de toekomstige invulling van dit braakliggende terrein. Lees verder