Nieuws

 • Terugblik op de hoogwatersituatie

  22 juli − De afgelopen week stond volop in het teken van de hoogwatersituatie, niet alleen in onze Gemeente Gennep, maar met name in Zuid-Limburg, België en Duitsland. Gaandeweg het weekend bleek het gevaar voor onze dorpen en wijken beperkt te blijven, in de loop van maandag ging de waterstand weer dalen. Tijdens de raadsvergadering afgelopen maandagavond sprak onze fractievoorzitter Holger Rodoe een woord van dank uit aan iedereen die gedurende deze onzekere dagen hebben geholpen om erger te voorkomen. Lees verder

 • Overlast arbeidsmigranten aan banden gelegd!

  01 juli − De signalen zijn er al langer, tijdens tal van onze huis-aan-huis gesprekken kregen we al te horen dat veel inwoners overlast ervaren door arbeidsmigranten. Vandaar dat er het afgelopen half jaar door de VVD fractie samen met het College van burgemeester en wethouders veel werk is verzet om eindelijk beleid te hebben waarmee we overlast aan banden kunnen leggen. Lees verder

 • In memoriam: Marian de Bruijn - Struijk

  19 mei − Vandaag bereikte ons het trieste bericht dat onze voormalig afdelingsvoorzitter, gemeenteraadslid en Lid van Verdienste, Marian de Bruijn - Struijk, is overleden. Lees verder

 • 'Mogelijk behoud oude kazerne'

  05 mei − ‘Cuypersgenootschap wil Gennepermolen beschermen’, een bericht van GennepNews dat ik een tijd geleden las. Eerlijk is eerlijk, in eerste instantie groeide bij mij enige irritatie. Behoud van de voormalige brandweerkazerne lijkt inmiddels een obstakel voor woningbouwplannen bij de Gennepermolen. Lees verder

 • Tompoucen op Koningsdag? Uiteraard!

  27 april − Inmiddels wordt het een jaarlijkse traditie voor VVD Gennep om op Koningsdag mensen te verrassen met oranje tompoucen. Afgelopen jaar deden we dat voor het eerst bij Norbertushof Zorgcentrum Pantein zodat de bewoners ondanks de lockdown door corona wel een feestelijke dag zouden hebben. Dit jaar werden maar liefst drie huizen verrast met deze lekkernij van Arts bakkers van hier: Proteion Libermannhof, Het Rijssenbeekhuis Gennep en Driestroomhuis Samen Bijzonder! Een geslaagde actie door ons raadslid Bram Nijst en burgerraadslid Beppie Bosten, die bij het Driestroomhuis enthousiast werden welkom geheten door de bewoners. Geniet van Koningsdag en de tompoucen, smakelijk! Lees verder

 • Voorjaars schoonmaak…

  22 april − Gennep Schoon werd vanwege Corona voor het tweede jaar op rij niet door de gemeente georganiseerd. VVD Gennep liet zich daar echter niet door weerhouden en organiseerde zelf een opruimochtend. Maar liefst 10 VVD-ers liepen volledig coronaproof de bermen af op de Boxmeerseweg, de Mergeldijk en De Witte Steen in Heijen. Gewapend met grijpers en vuilniszakken werden blikjes, flesjes, papier en vooral heel veel plastic verzameld. De VVD actie leverde maar liefst 7 vuilniszakken vol op. En een paar kilometer schone bermen. Het voorjaar kan beginnen... Lees verder

 • "Politiek is zo saai nog niet."

  31 maart − Onze gemeente mag trots zijn op een bruisend verenigingsleven! Helaas blijkt het vinden van voldoende vrijwilligers steeds vaker een uitdaging. Iets waar we als gemeente oog voor moeten hebben. Lees verder

 • Nieuw dorpshart voor Ven-Zelderheide

  25 maart − Mooi nieuws uit Ven-Zelderheide vandaag! Samen met gedeputeerde Andy Dritty van de Provincie Limburg mocht Janine van Hulsteijn vandaag namens de gemeente Gennep de samenwerkingsagenda tekenen waarmee we als gemeente een impuls geven aan de leefbaarheid en woningbouw. Het kerkgebouw krijgt een herbestemming tot multifunctionele accommodatie, er komen 15 woningen – waarvan 11 voor starters – op de plek van gemeenschapshuis De Uitkomst en het braakliggend weiland in het midden van het dorp wordt een nieuwe dorpsgaard, een centrale ontmoetingsplek dus. Een ontwikkeling die al jaren een enorme wens is vanuit de lokale gemeenschap en waar door dorpsraad en inwoners samen volop aan is gewerkt om dit mogelijk te maken. Des te meer is het een mooi signaal dat gemeente en provincie deze initiatieven vanuit de Vense gemeenschap financieel steunen. Vanuit de Provincie wordt een bijdrage geleverd van € 900.000 vanuit het kader KLC en €150.000 vanuit Monumenten. De gemeente Gennep draagt zelf € 3 miljoen bij. Lees verder

 • “Ik blijf niet thuis voor vaccinweigeraars”

  23 maart − Een column met deze kop kwam ik enkele dagen geleden tegen in een landelijk nieuwsblad. In uitvoerige bewoordingen geeft de auteur haar mening weer waarom gevaccineerde personen zo snel mogelijk meer vrijheden moeten krijgen in de samenleving ten opzichte van diegenen die het vaccin weigeren. Lees verder

 • Janine beschikbaar als lijsttrekker in 2022

  04 maart − Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 is wethouder Janine van Hulsteijn beschikbaar als lijsttrekker voor de VVD in de gemeente Gennep. ‘Ik ben beschikbaar, mits de VVD leden mij nog eens willen als lijsttrekker’, aldus Janine. Lees verder

 • Kansen in de Maasheggen

  30 januari − 'Het aanleggen van nevengeulen biedt ruimte om samen met lokale organisaties en ondernemers bijvoorbeeld plannen voor een jachthaven in de Maaskemp, locaties voor watersport, uitkijktorens en natuurontwikkeling langs het water te ontplooien.' Dat schreef onze partij in het verkiezingsprogramma 2018 en het is nog steeds een belangrijk streven om meekoppelkansen in de Maaskemp te benutten. Lees verder

 • Duurzame energiewinning regionaal oppakken!

  23 januari − De ambities uit het nationale klimaatakkoord hebben ook hun weerslag op onze lokale samenleving. Door de noodzaak tot enerzijds energiebesparing en anderzijds grootschalige duurzame energieopwekking bestaat er de mogelijkheid dat ons landschap voorgoed zal veranderen. Als Gennepse coalitiepartijen zijn wij ons daarom uitermate bewust van de impact die beleidskeuzes met betrekking tot duurzaamheid kunnen hebben. Wij willen met oog op de toekomst investeren in duurzame energiewinning en tegelijkertijd ons unieke landschap koesteren. Vandaar dat CDA, SP en VVD het College van burgemeester en wethouders verzoeken om een procedure op te starten waarbij onze gemeente gaat bijdragen aan de ontwikkeling van het Energielandgoed Wells Meer in de gemeente Bergen. Lees verder

 • Aan tafel…! De Lange Tafel!

  22 januari − Die leuke, nieuwe en knusse winkel in de Niersstraat, in het centrum van Gennep. De zussen Dafne en Nikki Noij zijn nog maar net een paar weken open. Hoewel, echt open kan natuurlijk nog even niet. Lees verder

 • Werkbezoek bij Eethuis de Diepen

  13 januari − Unlocked….? Tja, lockdown, slechte tijden dus voor ondernemers in het algemeen. Maar ze zijn er nog, durvers die vooruit kijken en rekenen op beter tijden. Zoals Franc Holthuysen en zijn dochter Manon Holthuysen van Eethuis De Diepen in Milsbeek. Lees verder

 • Kerstgroet

  23 december − December, feestmaand. Hoewel…. Het jaar 2020 stond vooral in het teken van Corona. Met als trieste afsluiting de lockdown, die het voor onze inwoners en de ondernemers nog eens extra zwaar maakt. December, feestmaand gaat dit jaar dus niet echt op…. Lees verder

 • Bruisend winkelhart met een BIZ

  20 december − Een bruisend winkelcentrum in Gennep. Nu ten tijde van de coronapandemie bijna onvoorstelbaar, maar toch een ambitie waar we als coalitiepartijen CDA, SP en VVD gezamenlijk werk van maken. Een bruisend winkelcentrum is door gezamenlijk overleg met tal van ondernemers, dankzij de inzet van de Ondernemersvereniging, de centrummanager en de gemeentelijke ambtenaren uitgegroeid tot een gemeenschappelijk doel. Dat doel kunnen we bereiken door te investeren in het centrumgebied. Lees verder

 • Kamerverhuur aan arbeidsmigranten beperken

  03 december − ‘Ondernemers die hun businesscase baseren op de noodzaak van arbeidsmigranten dragen een medeverantwoordelijkheid voor fatsoenlijke, menswaarde huisvesting, voor het beperken van overlast en voor het overbrengen van Nederlandse normen en waarde.’, aldus onze fractievoorzitter Holger Rodoe tijdens de afgelopen raadsvergadering. Door de komst van arbeidsmigranten is de druk op de woningmarkt, die al met flinke tekorten kampte, de afgelopen jaren enorm toegenomen. Lees verder

 • Burgemeester bezoekt Ambachtelijk Hout

  20 november − Als onderdeel van de persoonlijke kennismaking tussen de nieuwe burgemeester Hans Teunissen en VVD fractievoorzitter Holger Rodoe, werd donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Ambachtelijk Hout. Onder de huidige corona-maatregelen zijn de mogelijkheden voor zo’n kennismaking natuurlijk beperkt. Maar hoewel het regende, werd samen door de wijk Gennep-Oost gewandeld, voor het gesprek met Ambachtelijk Hout eigenaar Bart Bardoel. Lees verder

 • Bodycam's voor alle handhavers

  17 november − Bodycam’s en zelfverdedigingsmiddelen voor onze handhavers! Daar strijden wij als Gennepse VVD al jaren voor. Wij kunnen als gemeenteraad niet enerzijds het takenpakket van onze gemeentelijke handhavers steeds verder aanvullen en anderzijds de ogen sluiten voor de realiteit waar juist die handhavers dag in dag uit mee te maken kunnen hebben. Lees verder

 • Aanpakken van de lokale woningnood

  13 november − ‘Dit nooit meer!’ Duidelijke woorden van onze fractievoorzitter Holger Rodoe over de bouwstop die er door de oude woonvisie was. Daar waar het vorige College heeft gekozen om geen nieuwe woningbouw toe te staan, moeten we nu juist een nodige inhaalslag maken. Lees verder