Nieuws

 • VVD Gennep op de sportieve toer....

  01 juni − VVD Gennep op de sportieve toer.... Nou ja, in theorie dan.... Lees verder

 • VVD in de bres voor aankondiging van lokale evenementen

  22 mei − Sandwichborden met aankondigingen voor bijvoorbeeld Ossebraadfeest, Volleybalfeesten of Summmertime… in de praktijk kom je ze regelmatig tegen, die posters en aankondigingsborden zijn bevestigd rondom lantaarnpalen. Nu heeft het college van B&W besloten hier verandering in te brengen door deze sandwich- en aankondigingsborden te zullen gaan verbieden in de hele gemeente. Hiervoor in de plaats zouden rondom 25 lantaarnpalen ‘posterboxen’ teruggeplaatst worden door een reclamebureau. Lees verder

 • Van werk aan de winkel naar werk in uitvoering…

  20 mei − ‘Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep’ is de titel van het coalitieakkoord waar we als partijen CDA, SP en VVD inmiddels meer dan één jaar uitvoering aan geven. Dat doen wij met z’n twaalven vanuit onze volksvertegenwoordigenderol in de gemeenteraad, maar dat doen vooral het College en de ambtelijke organisatie. Niet alles kan van vandaag op morgen. Immers, het coalitieakkoord heeft een hoog ambitieniveau en het resulteerde dan ook in een groot aantal actiepunten. Wel zijn er het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet. Op dinsdag 14 mei, precies één jaar na de beëdiging van de wethouders, hebben we met de voltallige coalitie teruggekeken en ook vooruitgeblikt naar hetgeen er nog te doen staat. Lees verder

 • WMO – zelfredzaamheid of maatwerk?

  15 mei − Je gezondheid is misschien wel het belangrijkste dat je hebt. Als je gezondheid je in de steek laat, dan helpen we elkaar. Dat doen we als familie, buren of vrijwilligers; maar als dat niet lukt dan staan er ook professionals klaar voor de ondersteuning die er nodig is. De VVD vindt het vanzelfsprekend dat burgers, die op hulp van de overheid zijn aangewezen, daar ook naar behoefte en binnen de geldende kaders, aanspraak op kunnen maken. Maar daarbij mag nooit uit het oog worden verloren, dat de kosten daarvan op de samenleving drukken en met gemeenschapsgeld worden betaald. Lees verder

 • Janine van Hulsteijn over het verkeer

  08 mei − Er zijn allerlei ontwikkelingen, onderzoeken en plannen voor het verkeer in de gemeente Gennep. Denk bijvoorbeeld aan het fietspad aan de Hoofdstraat in Heijen, de rondweg in Milsbeek ter ontlasting van de Zwarteweg en de knip aan de Willem Boyeweg in Gennep-Zuid... al deze onderwerpen komen voorbij in het interview dat onze wethouder Janine van Hulsteijn had met politiek verslaggever Ger Michels van GennepNews. Lees verder

 • IJstijd in Ottersum… op bezoek bij Heldro IJs

  19 april − Wat was het alweer druk. Een warme lentedag, Karfreitag voor onze Duitse buren en het begin van de Paasvakantie: de mensen stonden dus weer geduldig in de rij te wachten op hun ijsje. Ondanks de drukte werden de bezoekers van VVD Gennep hartelijk ontvangen door (mede)eigenaar Jan Verbeeten. Lees verder

 • VVD blij met aanpak verkeersproblematiek

  10 april − Het College van burgemeester en wethouders heeft besloten om in drie fases aan de slag te gaan met de verkeersoverlast in Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Hiermee worden stappen gezet om de leefbaarheid in de kernen te bevorderen. Naast korte termijn maatregelen op de Zwarteweg in Milsbeek komt er op middellange termijn een nieuwe verbinding tussen Rijksweg N271 en Ringbaan voor o.a. het zandverkeer en wordt er voor de lange termijn gekeken naar een vermindering van het verkeer in Ottersum en Ven-Zelderheide door alternatieve routes buiten deze dorpen. Dit besluit sluit uitstekend aan op de kaders in het coalitieakkoord van CDA, SP en VVD. De fractie van de VVD Gennep steunt de drie fases die het College gaat hanteren en is blij met deze voortvarende aanpak. Lees verder

 • ‘Knarrenhof’ de houdt gemoederen bezig

  09 april − Een initiatiefgroep van Gennepse burgers heeft het idee geopperd om een “Knarrenhof” in of nabij het centrum van Gennep te realiseren. Het gaat om een woonhofje, in de nabijheid van voorzieningen en winkels. Een sympathiek idee, dat door de VVD omarmd wordt, omdat het hier gaat om inwoners die zelf aan de slag willen voor woningbouw die in hun behoeften voorziet. Er is de afgelopen weken veel over gedebatteerd en er waren insprekers tijdens de raadsvergaderingen. Op 1 april stond het thema op de agenda, waarop de VVD haar standpunt nog eens duidelijk naar voren bracht: positief tegenover het initiatief, maar wel een dilemma met de hondenspeelplaats. Lees verder

 • Doeners: Hotel de Kroon wordt verbouwd.

  05 april − De VVD heeft altijd veel waardering voor "doeners". Tijd dus voor een bezoekje aan Hotel de Kroon, waar de nieuwe eigenaren, de zusjes Britt en Nena van Arensbergen, keihard aan het werk zijn om eind april klaar te zijn voor de heropening. Natuurlijk met steun van hun ouders Hay en Enny, vrienden en een aantal vakmensen, wordt er gesloopt, verbouwd en vernieuwd. Lees verder

 • Bliksembezoek Jacques Michel Bloi

  04 april − EP kandidaat VVD Jacques Michel Bloi met wethouder Janine van Hulsteijn en fractieleider Holger Rodoe. Lees verder

 • Van kip tot koe… op bezoek bij ForFarmers

  30 maart − De VVD Gennep ging vrijdag 29 maart op werkbezoek bij veevoederproducent ForFarmers in Heijen. Met ruim 50 werknemers een van de grotere werkgevers in de gemeente Gennep en dus belangrijk voor de werkgelegenheid. Na een korte introductie door bedrijfsleider Raymond Koenraadt, gaf assistent-bedrijfsleider Ger Draak met zijn presentatie uitgebreid inzicht in de omvang van ForFarmers. Naast het bedrijf in Heijen zijn er nog meerdere productiebedrijven in Nederland en vestigingen in België, Duitsland, Engeland en Polen. Alle facetten van het bedrijf kwamen aan de orde, zoals de aanvoer van grondstoffen per schip over de Maas, de productie en distributie, maar ook zaken als veiligheid, milieu en energiebesparing. Lees verder

 • Gennepse bierproeverij tijdens Politiek&Pils

  23 maart − Vrijdag 22 maart was er weer een Politiek&Pils, deze keer in de Mouter. Gezellig en druk, met zo kort na de Provinciale Staten verkiezingen natuurlijk aandacht voor de resultaten van de VVD in Limburg. Fractievoorzitter Holger Rodoe vertelde over de verkiezingsresultaten in zijn welkomstwoord, waarbij wethouder Janine van Hulsteijn extra in het zonnetje werd gezet. Lees verder

 • Bodycam en pepperspray voor de veiligheid

  © Gemeente Gennep

  22 maart − Hebben onze stadswachten wel voldoende middelen om hun werk fatsoenlijk uit te voeren en zich in noodsituaties zelf te kunnen verdedigen? Dat een van de discussiepunten tijdens de afgelopen raadsvergadering. Op de agenda stond het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de gemeente Gennep. Een belangrijke visie voor de komende jaren en als VVD waren wij grotendeels ook zeer te spreken over de uitgangspunten in die visie. Ons raadslid Fred Knigge vroeg echter ook aandacht voor het takenpakket van onze stadswachten, de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA). Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  21 maart − We hebben opnieuw in alle vrijheid van ons stemrecht gebruik kunnen maken bij deze verkiezingen voor de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg. Wij willen alle kiezers bedanken, die hun stem hebben uitgebracht op de kandidaten van de VVD, in het bijzonder op onze lijstduwer en wethouder Janine van Hulsteijn. Lees verder

 • Bevoorradingstijden flexibeler maken

  © VVD Gennep

  16 maart − Bezorgdiensten onbeperkt toelaten in het centrum van Gennep? Een belangrijk onderwerp dat werd besproken tijdens de afgelopen raadsvergadering. Als fractie hebben we hierbij een afweging moeten maken tussen ondernemers-/economisch belang voor het centrumgebied, de leefbaarheid en de veiligheid. Geen makkelijke afweging, zeker geen besluit dat je zonder goed onderzoek en degelijke onderbouwing kunt nemen. Wat vindt de VVD daar nu echt van… Lees verder

 • Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt nodig

  14 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine is het belangrijk dat de Provincie niet alleen inzet op economie, maar juist ook zorgt voor een koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder

 • Provincie moet investeren in leefbaarheid

  13 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine zijn sluiproutes en vrachtverkeer in grensdorpen en gevaar voor de leefbaarheid, daar moet de Provincie mee aan de slag. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder

 • MKB is dé banenmotor van Limburg

  12 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine is het MKB belangrijk als de banenmotor voor Limburg omdat ze heel veel doen voor de leefbaarheid. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder

 • Provincie moet investeren in recreatie

  11 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine is Heijen een toeristische trekpleister vanjewelste, dus moet de Provincie nog meer inzetten op steun voor toerisme en recreatie in de Top van Limburg. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder

 • Woningmarkt heeft maatwerk nodig!

  10 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine moeten we meer maatwerk mogelijk maken op de provinciale woningmarkt, juist omdat we meer woningen voor starters en senioren nodig hebben. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder