Nieuws

 • Gennepse bierproeverij tijdens Politiek&Pils

  23 maart − Vrijdag 22 maart was er weer een Politiek&Pils, deze keer in de Mouter. Gezellig en druk, met zo kort na de Provinciale Staten verkiezingen natuurlijk aandacht voor de resultaten van de VVD in Limburg. Fractievoorzitter Holger Rodoe vertelde over de verkiezingsresultaten in zijn welkomstwoord, waarbij wethouder Janine van Hulsteijn extra in het zonnetje werd gezet. Lees verder

 • Bodycam en pepperspray voor de veiligheid

  © Gemeente Gennep

  22 maart − Hebben onze stadswachten wel voldoende middelen om hun werk fatsoenlijk uit te voeren en zich in noodsituaties zelf te kunnen verdedigen? Dat een van de discussiepunten tijdens de afgelopen raadsvergadering. Op de agenda stond het nieuwe Integraal Veiligheidsplan voor de gemeente Gennep. Een belangrijke visie voor de komende jaren en als VVD waren wij grotendeels ook zeer te spreken over de uitgangspunten in die visie. Ons raadslid Fred Knigge vroeg echter ook aandacht voor het takenpakket van onze stadswachten, de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA). Lees verder

 • Kiezers bedankt!

  21 maart − We hebben opnieuw in alle vrijheid van ons stemrecht gebruik kunnen maken bij deze verkiezingen voor de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg. Wij willen alle kiezers bedanken, die hun stem hebben uitgebracht op de kandidaten van de VVD, in het bijzonder op onze lijstduwer en wethouder Janine van Hulsteijn. Lees verder

 • Bevoorradingstijden flexibeler maken

  © VVD Gennep

  16 maart − Bezorgdiensten onbeperkt toelaten in het centrum van Gennep? Een belangrijk onderwerp dat werd besproken tijdens de afgelopen raadsvergadering. Als fractie hebben we hierbij een afweging moeten maken tussen ondernemers-/economisch belang voor het centrumgebied, de leefbaarheid en de veiligheid. Geen makkelijke afweging, zeker geen besluit dat je zonder goed onderzoek en degelijke onderbouwing kunt nemen. Wat vindt de VVD daar nu echt van… Lees verder

 • Koppeling onderwijs en arbeidsmarkt nodig

  14 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine is het belangrijk dat de Provincie niet alleen inzet op economie, maar juist ook zorgt voor een koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder

 • Provincie moet investeren in leefbaarheid

  13 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine zijn sluiproutes en vrachtverkeer in grensdorpen en gevaar voor de leefbaarheid, daar moet de Provincie mee aan de slag. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder

 • MKB is dé banenmotor van Limburg

  12 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine is het MKB belangrijk als de banenmotor voor Limburg omdat ze heel veel doen voor de leefbaarheid. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder

 • Provincie moet investeren in recreatie

  11 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine is Heijen een toeristische trekpleister vanjewelste, dus moet de Provincie nog meer inzetten op steun voor toerisme en recreatie in de Top van Limburg. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder

 • Woningmarkt heeft maatwerk nodig!

  10 maart − Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine moeten we meer maatwerk mogelijk maken op de provinciale woningmarkt, juist omdat we meer woningen voor starters en senioren nodig hebben. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen Lees verder

 • Iedereen houdt van hout.....

  23 februari − Dat geldt zeker voor Bart Bardoel en zijn mannen van Ambachtelijk Hout. Vrijdag 22 februari bracht VVD-Gennep daar haar maandelijkse werkbezoek, met onder meer wethouder Janine van Hulsteijn, fractievoorzitter Holger Rodoe, raadslid Bram Nijst en burgerraadslid Beppie Bosten. Lees verder

 • Betere koppeling onderwijs en arbeidsmarkt voor de toekomst van jongeren

  22 februari − Als VVD Gennep zien wij groot belang in een samenwerking tussen onderwijs en het lokale bedrijfsleven zodat kinderen goed voorbereid worden op een mogelijke baan. In Nederland volgen nog veel te veel studenten een opleiding die weinig perspectief biedt op een baan, terwijl we juist een dringend tekort hebben aan studenten techniek of vergelijkbare opleidingen. Tijdens werkbezoeken heeft onze fractie vernomen dat dit eveneens door lokale ondernemers steeds meer als problematische wordt ervaren. In feite laten we in Nederland, dus waarschijnlijk ook in onze eigen gemeente, uniek talent verloren gaan. Lees verder

 • Brexit Scan: lokale gevolgen in kaart brengen

  12 februari − Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Dit zal gevolgen hebben voor burgers, ondernemers en overheden. De consequenties voor onze gemeente zijn tot nu toe echter onvoldoende in beeld gebracht, iets dat zeker ook te maken heeft met de onduidelijkheid over de uiteindelijke vorm van de Brexit. Los daarvan moeten we wel zo goed als mogelijk voorkomen dat we voor verrassingen komen te staan. We moeten als gemeente weten of en zo ja, hoe de Brexit ons in de praktijk zal raken. We zullen dus nu alle zeilen moeten bijzetten om zo goed als mogelijk de klap van de Brexit op te vangen. Lees verder

 • Eerste werkbezoek 2019: De Haas Verhuur, Milsbeek

  25 januari − Voor het eerste VVD Gennep werkbezoek in 2019, viel het oog op De Haas Verhuur in Milsbeek. Alweer zo’n bijzonder familiebedrijf binnen de gemeentegrenzen van Gennep. Na de ontvangst door Willeke de Haas en kennismaking met de andere aanwezige familieleden, volgde een presentatie door Rick, alweer de derde generatie binnen de Haas Verhuur, over het ontstaan, de historie en de sterke groei van het bedrijf. Lees verder

 • Goed nieuws: Gennep krijgt glasvezel!

  09 januari − De hele gemeente Gennep, dus alle dorpen en het buitengebied krijgen glasvezel! Hiermee gaat een grote wens van de VVD Gennep en vele inwoners in vervulling. Door grote inzet van onze inwoners is de drempel van 30% behaald, waardoor Gennep als eerste Limburgse gemeente straks een volledig dekkend glasvezelnetwerk krijgt. Essentieel om wonen en werken in onze gemeente aantrekkelijk te houden. Lees verder

 • Politiek & Pils: gezellig druk en interessant

  06 januari − Op 4 januari combineerde de VVD Gennep Politiek en Pils met haar Nieuwjaarsreceptie. Met een glaasje bubbels werden de gasten verwelkomd in het zijzaaltje van de Old Inn, waar het meteen na 5 uur al behoorlijk vol stroomde. Ongetwijfeld mede vanwege de aanwezigheid van enkele prominente gasten. Lees verder

 • Fijne Kerstdagen en een gezond 2019!

  21 december − Wij wensen u fijne Kerstdagen en een gezond 2019! Namens alle leden van de VVD Gennep, Janine, Holger, Fred, Bram Lees verder

 • Weer tegen windmolens vechten?!

  19 december − Een energiebesparing van 35% en daarnaast 30% duurzame energieopwekking. Dit zijn de ambities die de gemeenteraad tijdens de vergadering op 17 december jl. heeft uitgesproken. In regionaal verband gaan we samen met de gemeenten in Noord-Limburg invulling geven aan deze opgave. Een besluit waar wij het op hoofdlijnen mee eens zijn, maar waar we bij de uitwerking in 2019 nadrukkelijk lokale kaders moeten benoemen. Kaders waarmee we aangeven welke vorm van duurzame energieopwekking hier wenselijk is, in welke hoeveelheid en op welke locaties. Want, voor ons als VVD is duidelijk dat wij niet zomaar akkoord zullen gaan met tal van windmolens of zonneweides in onze gemeente. Lees verder

 • Boeiend inkijkje in het werk van ESP

  24 november − “Vroeger ging je naar de strièker, tegenwoordig naar ESP….”, aldus Erwin Jansen tijdens het bezoek van onze fractie aan ESP Centrum in Gennep. Afgelopen vrijdag waren 11 VVD’ers waaronder onze wethouder Janine van Hulsteijn en fractievoorzitter Holger Rodoe te gast bij deze regionale ondernemer op gebied van gezondheid en sportfysiotherapie. Een interessant bezoek waarbij veelvuldig over zorg en welzijn in de gemeente Gennep werd gesproken en wat ook een inkijkje gaf aan hoe het gemeentelijk beleid in de praktijk uitpakt. Lees verder

 • Coalitie verheugd over nieuws N271

  21 november − De reconstructie van de N271 tussen Gennep en Heijen is al enkele jaren een hoofdpijndossier voor de lokale en provinciale politiek. De oorspronkelijke plannen werden na het dodelijk ongeluk heroverwogen, maar er kon de afgelopen jaren geen overeenstemming worden gevonden over de wijze waarop reconstructie zou moeten plaatsvinden. Laat duidelijk zijn dat verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft en dat we ongelukken moeten voorkomen. De tijdelijke maatregelen die er nu liggen dragen wat ons betreft eveneens niet bij aan de verkeersveiligheid. Naast deze prioriteit zijn er ook andere belangen: denk aan het signaal van de hulpdiensten dat een eenbaansweg een obstakel kan zijn voor de spoedeisende hulpverlening of een goede bereikbaarheid van onze bedrijven voor behoud van werkgelegenheid in de regio. Lees verder

 • Een nieuw fietspad in Heijen

  20 november − Het duurde even, maar nu gaat het er toch echt komen. Een nieuw fietspad langs de Hoofdstraat tussen Smele en N271 in Heijen. Als toenmalig fractievoorzitter heeft Janine van Hulsteijn in 2015 samen met het CDA een voorstel ingediend om de bestaande fietspaden te herstellen. De fietspaden die er liggen zijn veel te smal, hebben flinke hobbels door de aanwezige bomen en zijn onveilig. Totaal onwenselijk dus voor de vele inwoners, en met name scholieren die er elke dag fietsen! Lees verder