Nieuws

 • Aanrijtijden ambulance staan onder druk!

  07 november − Afgelopen maandag sprak de gemeenteraad over de begroting 2020 en ging daarbij met de waarnemend burgemeester Van Beek in debat over het thema ‘Veiligheid’. Voor onze fractie is het essentieel dat de veiligheid – dus goede inzetbaarheid van de politie, korte aanrijtijden van de ambulance en beschikbaarheid van brandweer(vrijwilligers) – een topprioriteit zijn. De burgemeester bevestigde dat hij zich de komende maanden op deze punten in bijzondere mate wil inzetten voor onze gemeente Gennep. Een belangrijke speler hierbij is ook de landelijke overheid, vandaar dat wij blij zijn met elke steun in de rug die we vanuit onze Tweede Kamerfractie kunnen krijgen. Lees verder

 • Lob van Gennep zonder schuif onderzoeken!

  06 november − Het project Lob van Gennep kwam opnieuw in de gemeenteraad ter sprake afgelopen maandag, 4 november tijdens de bespreking van de begroting 2020. Onze fractievoorzitter Holger Rodoe gaf, evenals andere fracties in de raad, aan dat het essentieel is om de communicatie te verbeteren en het proces zorgvuldiger uit te voeren. In lijn met eerdere uitspraken van onze woordvoerder raadslid Bram Nijst werd ook nu weer gewezen op de terechte zorgen, angsten en onzekerheden die er bij de bewoners in het Lob-gebied leven rondom de schuif. Lees verder

 • Uw suggestie: speeltoestellen in het centrum

  27 oktober − ‘Waarom zijn er eigenlijk nergens speeltoestellen te vinden in het centrum van Gennep?’ Deze vraag kreeg onze fractie de afgelopen maanden herhaaldelijk toen we zaterdags onder genot van koffie en thee met inwoners in gesprek gingen op de markt. Een terechte vraag, die we vervolgens hebben besproken in onze fractie. Als je wilt zorgen voor een levendig en bruisend kernwinkelgebied dat aantrekkelijk is voor alle generaties, dan zijn speeltoestellen zoals een wipkip (veertoestellen) een mooie toevoeging. Lees verder

 • Groot, groter, grootst…. VVD Gennep was bij BlowUps in Heijen

  26 oktober − Groot, groter, grootst…. VVD Gennep was bij BlowUps in Heijen. Op werkbezoek bij BlowUps is een bijzonder ervaring. Want hier worden objecten van de meest uitlopende aard letterlijk uitvergoot. Lees verder

 • VVD wenst verdere versnelling woningbouw

  21 oktober − Naar aanleiding van de begroting van 2020 van de Gemeente Gennep heeft ons VVD-raadslid Bram Nijst vragen gesteld inzake woningbouw. Afgelopen week werd duidelijk dat er eindelijk vaart komt in de nieuwbouwplannen in Ottersum – Een grote wens van Nijst. ‘’Het is super dat er eindelijk meer lucht komt in de Ottersumse woningmarkt. Een markt die de laatste jaren erg gespannen was. Misschien wel het belangrijkste ingrediënt voor een leefbaar dorp; het weten vasthouden van jongeren.’’ Met deze plannen komt doorstroming hopelijk meer op gang en wordt starters een plek geboden. Lees verder

 • Van Beek waarnemende burgemeester

  © Provincie Utrecht

  12 oktober − De gemeenteraad is gisteravond geïnformeerd over het besluit dat Willibrord van Beek waarnemend burgemeester wordt van de Gemeente Gennep. Met ingang van maandag 14 oktober a.s. zal hij zijn taken gaan vervullen. Als VVD-fractie heten wij Willibrord van Beek van harte welkom in onze gemeente. Wij zien in hem een uitstekende en inhoudelijk sterke waarnemer voor de komende periode! Lees verder

 • Huisvesting arbeidsmigranten stroomlijnen

  04 oktober − In september konden we na Prinsjesdag kijken naar de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer. Tussen alle Haagse discussies kwam VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff met een persoonlijk verhaal uit zijn familie toen hij het had over de maatschappelijke rol die een bedrijf als Philips in de Eindhovense geschiedenis vervulde. Een bedrijf dat zorgde voor zijn medewerkers en voor zijn omgeving. Een bedrijf dat door groei behoefte had aan meer personeel en dus uit andere streken van Nederland mensen naar Eindhoven haalde, dus arbeidsmigranten van eigen bodem. Maar wat heeft dit verhaal nu met de gemeente Gennep te maken? Heel simpel: tijdens de afgelopen raadsvergadering werd gesproken over de nieuwe lokale omgevingsvisie en het belang van arbeidsmigranten voor onze regio. Natuurlijk spreken we tegenwoordig bij het thema arbeidsmigranten eerder over personeel dat uit andere landen afkomstig is, maar in feite is het doel hetzelfde. Een bedrijf groeit en heeft personeel nodig dat in de eigen regio niet beschikbaar is. Lees verder

 • Geen lokale regeldruk voor boeren!

  01 oktober − De Nederlandse land- en tuinbouw is essentieel voor onze samenleving en onze economie. De boeren in ons land zorgen er voor dat we dagelijks iets te eten hebben, maar zijn daarnaast ook ontzettend belangrijk voor de rest van de wereld. Nederland is namelijk na de VS het land dat het meeste voedsel exporteert, een ongelofelijke prestatie! Lees verder

 • Lob van Gennep: second opinion prematuur

  24 september − Moet er een second opinion komen voor het project Lob van Gennep? Deze vraag lag voor tijdens de raadsvergadering op maandag 23 september 2019. De fractie van de PvdA Gennep had voorgesteld een groep onafhankelijke deskundigen aan te wijzen die de plannen van de projectgroep Lob van Gennep van een ‘weloverwogen tweede mening’ zou moeten voorzien. Voor de VVD-fractie zeker een sympathiek voorstel, maar nu nog te vroeg. Lees verder

 • Veilig Thuis: warme overdracht van casussen

  23 september − Gaat het wel goed met het werk dat wordt geleverd door Veilig Thuis in Limburg? Deze vraag bekroop onze fractie de afgelopen maanden toen mediaberichten verschenen over mogelijke veiligheidsrisico’s door tekortschietende hulp. De berichtgeving ging voornamelijk over de samenwerking tussen Veilig Thuis en de gemeenten Venlo en Roermond, maar als het al misgaat bij deze twee gemeenten waarvan de gemeente Venlo ook als centrumgemeente voor heel Noord-Limburg fungeert, hoe staat het dan om de samenwerking met onze gemeente. Kortom, aanleiding voor onze fractie om deze zorgen aan te kaarten bij het College van burgemeester en wethouders. Lees verder

 • Politiek&Pils….. en Water….?

  14 september − Vrijdag 13 september organiseerde VVD Gennep de derde Politiek&Pils van dit jaar. Lees verder

 • Bikers en de VVD: een bijzondere ontmoeting....

  30 augustus − Al sinds de Gennepse Braderie stond de afspraak tussen VVD Gennep en Bikers Against Child Abuse op de agenda. Lees verder

 • E-Fiber kan starten met aanleg glasvezel

  29 augustus − Het is al vaak gezegd, maar zo is het wel: met de aanleg van het glasvezelnetwerk zetten we een belangrijke stap voorwaarts, zijn we digitaal aangekomen in de 21e eeuw en krijgen we dus een toekomstbestendige internetverbinding voor inwoners en ondernemers. Dat werd gisteren definitief tijdens het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente Gennep en E-Fiber. Lees verder

 • VVD Gennep: Happen & Trappen

  26 augustus − Nieuwe energie na het zomerreces: VVD Gennep opent met Happen & Trappen Lees verder

 • Uitkeringsfraude keihard aanpakken!

  22 augustus − Inwoners van de gemeente Gennep die een uitkering ontvangen en op vakantie willen gaan moeten dit vooraf melden bij de gemeente. Per jaar mag de vakantie maximaal 4 weken lang zijn. “Als u langer op vakantie bent, stopt de gemeente uw uitkering. Dit gebeurt op de eerste dag dat u over het maximaal aantal dagen heen bent gegaan”, aldus de tekst op de website van de gemeente Gennep. Maar hebben we hier als gemeente wel grip op? Lees verder

 • Bruisend winkelhart en vitale bedrijventerreinen

  13 augustus − De winkelleegstand is een belangrijk aandachtspunt voor de lokale politiek. Tijdens onze deur-tot-deur canvasacties hebben wij de afgelopen jaren tal van inwoners gesproken over de uitstraling van het Gennepse centrum; de conclusie was altijd duidelijk: voor de leefbaarheid en toekomst van onze gemeente is een bruisend winkelhart essentieel. Feit is echter, de rol van de gemeente is best beperkt omdat voornamelijk ondernemers en vastgoedeigenaren zelf aan zet zijn om het kernwinkelgebied aantrekkelijker te maken. De gemeente kan wel stimuleren en faciliteren. Lees verder

 • Opinie: Lob van Gennep roept dilemma's op

  © Gemeente Gennep

  07 augustus − De hoogwaterplannen van de Lob van Gennep houden de gemoederen bezig. Het is vooralsnog een papieren oplossing voor wanneer een vloedgolf de Maas aandoet en waarmee we stroomafwaarts Brabantse steden enkele centimeters water besparen. Het moet elders dus overstromingskansen verkleinen, terwijl ze hier het gebied van Middelaar tot Ven-Zelderheide onder water zetten. Er zijn drie opties voor de Lob: 1. Enkel verhoogde buitendijken, waarbij iedereen droge voeten houdt; 2. Waterbergend gebied met omdijkte droge kernen; 3. De Lob als grootschalige badkuip waarbij ook onze kernen opgeofferd worden. Het is nog geen gelopen race en variant 1 is nog niet van tafel. Waarom geniet die niet de voorkeur? Lees verder

 • Lachgas: voorkomen is beter dan genezen!

  07 augustus − De afgelopen dagen is er veel te doen over het toenemende gebruik van lachgas onder jongeren en de komst van een heuse lachgaswinkel in Venray. Laten we vooropstellen dat hier voornamelijk de landelijke overheid aan zet is om het gebruik en verkoop van lachgas beter te reguleren, maar ook als gemeente kunnen we ons steentje bijdragen om jongeren te beschermen. Lees verder

 • Veilig zijn en veilig voelen in de gemeente

  01 augustus − Tal van onderwerpen werden besproken tijdens de afgelopen raadsvergadering. VVD-fractievoorzitter Holger Rodoe vroeg opnieuw aandacht voor de veiligheid in onze gemeente. In het coalitieakkoord hebben wij met CDA en SP afgesproken dat we zorgen voor een gemeente waar inwoners en ondernemers veilig zijn en zich veilig voelen. Om dit te bereiken wordt de samenwerking met andere partijen zoals de hulpdiensten en nationale kennisinstituten, maar ook met onze inwoners en ondernemers versterkt. Lees verder

 • Afspraak is afspraak: lastendruk verlagen!

  24 juli − De gemeente moet er zijn voor de burgers, zeker als het gaat om zuinig en zinnig omgaan met onze belastingcenten. In het verleden werd te veel geld gebruikt voor grootschalige projecten waarvan nut en noodzaak niet altijd zichtbaar waren. In plaats van belastinggeld te verspillen kiezen wij er als VVD voor lokale lasten voor onze inwoners en ondernemers niet verder te verhogen, of daar waar mogelijk zelfs te verlagen. Uitgangspunt moet zijn dat inkomsten uit lokale heffingen doeltreffend worden besteed, anders kun je ze maar beter verlagen of afschaffen. Een discussiepunt daarbij is altijd de OZB; in gemeenten wordt dit gezien als algemeen dekkingsmiddel voor allerlei uitgaven. Maar dat mag geen argument zijn om deze belasting, net als andere gemeenten als melkkoe te gaan gebruiken. Lees verder