Ambtenaren zijn ook maar mensen

De afgelopen dagen ontstond discussie of ambtenaren het recht hebben om een brandbrief te ondertekenen. Recent hebben ambtenaren van de gemeente Gennep dat gedaan bij een brandbrief over het klimaat. Het onderwerp doet er niet toe, de gevolgen van deze actie voor de neutraliteit van de ambtelijke organisatie wel.

Het tekenen van een brandbrief - als mens, als individu - is een vrijheid die iedereen heeft, ook ambtenaren. Echter, het wordt anders wanneer dat gebeurt met de nadrukkelijke vermelding dat hij of zij voor de gemeente Gennep werkt. Dan worden de functie en de gemeente als werkgever onderdeel van het activisme.

Ambtenaren hebben een bijzondere positie. Ze werken in opdracht van de overheid, ze zijn neutrale uitvoerder van democratische besluitvorming, van wet- en regelgeving. Natuurlijk dragen ze met hun mening en hun werk bij aan die besluiten, wetten en regels, maar dat doen ze intern.

Wanneer ambtenaren er echter voor kiezen om vanuit hun functie de openbaarheid op te zoeken dan kan goedbedoeld activisme uitgroeien tot fundamentele ondergraving van democratische besluitvorming in de gemeenteraad. Dat gaat te ver, vindt de VVD Gennep. Vandaar dat ons raadslid Mariƫlla van den Boogaart over deze gang van zaken opheldering heeft gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders.