VVD wil geld terug voor kosten AZC Heijen!

De zoektocht van de gemeente vorig jaar naar een geschikte locatie en het uiteindelijke voorstel voor vestiging van een asielzoekerscentrum in Heijen heeft voor veel onrust gezorgd bij de inwoners van de gemeente, daarnaast heeft de zoektocht de gemeente veel geld gekost. Nu heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afspraken gemaakt over een tegemoetkoming voor de plankosten die zijn gemaakt voor opvanglocaties die uiteindelijk niet zijn gerealiseerd. Kortom: een kostenvergoeding voor alle gemeenten die wel gezocht hebben naar een locatie maar waar uiteindelijk geen azc is gekomen. Zoals in Heijen dus!

© Theo Peeters

Nog even de feiten op een rijtje

De gemeente Gennep is in het najaar 2015 gestart met de zoektocht naar geschikte locaties voor opvang van asielzoekers. Deze zoektocht heeft geleid tot het raadsvoorstel voor opvang van 150 asielzoekers. Door een meerderheid is dit raadsvoorstel uiteindelijk – in enigszins gewijzigde vorm – besloten. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft vervolgens afgezien van realisatie van een opvanglocatie bij Huys Heijen.

Waarom vragen wij nu aandacht voor dit onderwerp?

Met de nieuwe afspraken tussen ministerie en gemeenten is de VVD van mening dat onze gemeente ook in aanmerking komt voor de tegemoetkoming van de rijksoverheid. Onderdeel van de tegemoetkoming zijn kosten voor draagvlak, onderzoek en personeel. Nu wil de VVD dat het College van burgemeester en wethouders nog vóór de deadline van 01 mei a.s. een kostenoverzicht indient bij het COA.

Maar daarmee zijn we er nog niet! Naast de financiële schade die deze zoektocht de gemeente heeft opgeleverd, is er - met name bij de bewoners in Heijen - ook een maatschappelijke en emotionele impact geweest. Vandaar dat wij van burgemeester en wethouders willen weten op welke wijze door hen sinds het meerderheidsbesluit van de gemeenteraad tot vestiging van een AZC in Heijen stappen zijn gezet om het vertrouwen in de lokale overheid te herstellen en de mensen in het dorp weer met elkaar te verbinden, en op welke wijze het College voornemens is dit in 2017 nog (verder) te doen.