Geslaagde excursie naar het Gouvernement

Op uitnodiging van onze Limburgse Statenfractie hebben wij samen met de VVD Maasland op vrijdag 31 maart een bezoek gebracht aan het Gouvernement in Maastricht. We kregen een rondleiding door dit prachtige gebouw en hadden een uitvoering gesprek met onze VVD Statenleden.

© VVD Maasland

De rondleiding begon met het tonen van de corporate video van de provincie waarin de uitgangspunten van het Provinciale coalitieprogramma en kenmerken van de Limburgse samenleving te zien zijn. Daarna zagen we tijdens de rondleiding veel kunst in het bestuurdersgedeelte van het provinciehuis.

Uiteraard werd ook aandacht besteed aan de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992 in ons Gouvernement. We zagen o.a. een kopie van het verdrag, foto’s van de minister uit de toenmalige Europese lidstaten en konden ook zelf even bij de historische tafel staan. De tour eindigde in de statenzaal. De vergadering van de Provinciale Staten was op dat moment al afgelopen, waardoor we vanuit de zitplaatsen van de Statenleden konden luisteren naar een toelichting op het werk door John Heuvelings Statenlid uit Venlo.

In een commissiekamer werden we aansluitend welkom geheten door de fractievoorzitter Joost van den Akker. Samen met Erik Koppe en John Heuvelings ging hij met ons in discussie over actuele thema's. Natuurlijk werden de tolplannen in Duitsland en de nieuwe App Grenzjobs (van de VVD en de FDP) besproken.

Uit de regio Maasland werd verder aangegeven dat een flexibelere samenwerking tussen gemeentes in Brabant en Limburg mogelijk moet zijn.

Na een mooie discussie onder het genot van een heerlijke Limburgse vlaai sloot de voorzitter van de VVD Maasland Holger Rodoe de discussie en bedankte hij de statenfractie en de twee fractiemedewerkers voor de geslaagde excursie.