Raad moet smeerolie zijn in Lidl-discussie

Op voorstel van de VVD Gennep werd er tijdens de afgelopen raadsvergadering, dinsdag 18 april 2017, gesproken over de problemen rondom de komst van de Lidl. Het College werkt volop mee aan vestiging van de Lidl aan het Europaplein en is van mening de omwonenden in voldoende mate te betrekken bij het proces. Dit terwijl de bewoners dit van begin af aan anders ervaren. Herhaaldelijke oproepen en een motie van wantrouwen door de oppositie hebben blijkbaar geen verbetering gebracht in de communicatie.

Door fractievoorzitter Janine van Hulsteijn is daarom voorgesteld om als gehele raad met College, Lidl en omwonenden aan tafel te gaan zitten: “Het is ongelofelijk dat er nog steeds problemen worden ervaren in de communicatie. Dit is niet zoals we dat als voltallige raad willen. We moeten nu zelf in actie komen om alle betrokkenen aan tafel te krijgen en de boel op te lossen. De gemeenteraad zal als smeerolie moeten fungeren zodat er een oplossing komt. Door los van politiek, coalitie of oppositie, maar echt gewoon met z’n allen aan een compromis te werken, kunnen we een einde maken aan deze langslepende problematiek!”

De gemeente zal de omwonenden binnenkort informeren over de bijeenkomst.