Sportverenigingen financieel ontlasten

Een goed gemeentelijk beleid voor sport en beweging is essentieel om iedereen te stimuleren gezond te leven. Investeren in sport zien wij als VVD Gennep dan ook als een investering in de toekomst! Doordat onze lokale sportverenigingen het financieel steeds moeilijker hebben wordt duidelijk dat het gemeentelijke sportbeleid tekortschiet in een integrale aanpak. Inhoudelijke doelstellingen sluiten niet aan op de financiële middelen die de gemeente ter beschikking stelt en die sportverenigingen zelf hebben. Vandaar dat wij tijdens de eerstvolgende raadsvergadering zullen voorstellen de lokale sportverenigingen financieel te ontlasten.

De gemeente Gennep moet onze lokale sportverenigingen met een passend subsidiebeleid stimuleren en daarbij investeringen in ontwikkelingen mogelijk maken. Het huidige subsidiebeleid is wat ons betreft achterhaald. Om vanuit de oppositie bij te dragen aan een toekomstbestendigheid van alle lokale verenigingen, dus ook voor sportverenigingen werd mede door onze fractie in 2013 al een voorstel gedaan om kosten die onze verenigingen maken voor leges – gemeentelijke heffingen voor bijvoorbeeld vergunningaanvragen voor evenementen – volledig te vereffenen door eenzelfde subsidiebedrag te verstrekken.

Dat we er daarmee nog niet zijn blijkt wel door de lastige financiële positie van onze sportverenigingen. De VVD Gennep wil dat de gemeente in overleg met alle sportverenigingen gaat analyseren welke financiële middelen de clubs jaarlijks kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen en heffingen. Wat ons betreft gaat de gemeente onderzoeken of bijvoorbeeld een vrijstelling van de Onroerend Zaken Belasting kan helpen tot ontlasten van de verenigingen. Insteek van onze fractie is het dat er vanaf 2018 een structurele verbetering komt voor de financiële positie van onze sportverenigingen!