Meer bevoegdheden tegen woonoverlast!

Op 01 juli jongstleden is de wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze nieuwe wet geeft burgemeesters meer bevoegdheden om woonoverlast aan te pakken. Woonoverlast is ook in onze gemeente een groot en onderschat maatschappelijk probleem. Op voorstel van onze fractievoorzitter Janine van Hulsteijn heeft de gemeenteraad daarom afgelopen maandag besloten om de mogelijkheden, die de nieuwe wet biedt, ook in onze gemeente te gaan hanteren.

Bij woonoverlast heeft onze burgemeester tot nu toe slechts twee keuzes: enerzijds de overlastgever een waarschuwing geven of anderzijds die persoon uit huis plaatsen. Uit de praktijk blijkt dat er bij woonoverlast vaak een tussenweg nodig is. Een waarschuwing kan immers een te lichte maatregel zijn en is moeilijk te handhaven, maar een uithuisplaatsing is erg ingrijpend en stuk zwaarder.

Op initiatief van VVD Tweede Kamerlid Ockje Tellegen is daarom werk gemaakt van de nieuwe wet. Daarmee krijgen burgemeesters de bevoegdheid om overlastgevers een specifieke gedragsaanwijzing te geven. Bij geluidoverlast in uw buurt kan de burgemeester dan besluiten om de overlastgever bijvoorbeeld een verbod op het draaien van muziek in nachtelijke uren op te leggen of kan hij een gebod uitspreken om honden te muilkorven. Door dit soort maatregelen te mogen toepassen biedt de nieuwe wet ruimte voor maatwerk en wordt gezorgd voor een effectieve aanpak van woonoverlast.

Om de bevoegdheden ook daadwerkelijk in onze gemeente Gennep te kunnen gaan gebruiken heeft onze fractie het College van burgemeester en wethouders verzocht op korte termijn een verordening ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeenteraad steunde ons VVD-voorstel afgelopen maandag unaniem. Nu is het wachten op de verordening zodat de burgemeester meer bevoegdheden tot maatwerk heeft en het woongenot in onze gemeente nog verder kan verbeteren!