Keurmerk moet buitengebied veiliger maken!

Tijdens de officiële laatste raadsvergadering voor het zomerreces stond de Voorjaarsnota op de agenda. Dit is een doorkijkje naar wat de politieke partijen aan onderwerpen belangrijk vinden en waarvan ze dus willen dat het college het meeneemt in de begroting voor 2018. Een inhoudelijk belangrijke vergadering dus, waar wij als VVD opnieuw aandacht vroegen voor de veiligheid in onze gemeente. Dit blijft één van onze speerpunten! Wij dienden een motie ‘Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied’ in en die werd unaniem aangenomen, een mooi resultaat dus voor de VVD. Maar wellicht denkt u “”wat houdt dat Keurmerk dan in?”

Het buitengebied valt helaas steeds vaker ten prooi aan een veelvoud van criminele activiteiten. Denk dan bijvoorbeeld aan de regelmaat waarmee in ons buitengebied afval van wietteelt of andere drugs productie vinden. Een situatie die niet alleen onwenselijk, maar zeker ook onveilig is.

Het Nederlandse Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid heeft daarvoor als reactie het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied in het leven geroepen. Je kunt dit Keurmerk vergelijken met het Keurmerk Bedrijventerreinen dat wij al langer in Gennep kennen. De bedoeling daarbij is dat belanghebbende partijen nog beter samen op gaan trekken om zo in een gezamenlijke aanpak dumping van drugsafval, hennepkwekerijen, diefstal van diesel of landbouwmachines in het buitengebied aan te pakken. Partijen die daaraan dan gaan meewerken zijn o.a. politie, brandweer, OM, waterschap, Land- en Tuinbouw Organisatie, Natuurmonumenten en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Zoals gezegd, we konden zowel alle andere politieke partijen als ook het college overtuigen van het belang van dit samenwerken en het bijbehorende Keurmerk. En in het najaar van 2017 komt het college dan ook met een update over de voortgang van deze aanpak.

Kortom: een succes voor de VVD en zeker voor de ondernemers in ons mooie buitengebied: samen zijn we immers verantwoordelijk voor de veiligheid van de mooie gemeente waarin wij wonen!