Woonvisie toont lef om te sturen op kwaliteit

De verkiezingscampagne voor 2018 is begonnen! Hoe kom ik daar zo bij? Afgelopen week profileerde het CDA zich in deze krant met een column over de ‘Lokale Woonvisie’. Met stijgende verbazing heb ik dit stuk gelezen. Het stond werkelijk bol van de feitelijke onjuistheden, je zou het zelfs ‘fake news‘ kunnen noemen!

Deze woonvisie is een uitwerking van een structuurvisie die afgelopen jaar mede door het CDA is vastgesteld. Toen bleek al uit onderzoek dat wij te veel bouwplannen hebben en deze beter moeten laten aansluiten op de daadwerkelijke behoefte. Het CDA draait dus nu ineens en wil op de oude voet doorgaan. Dus bouwen voor leegstand met flinke gevolgen voor de leefomgeving en een waardedaling van reeds aanwezige woningen. Kijkend naar deels schrijnende situaties in Zuid- Limburg is dat geen prettig toekomstbeeld voor onze inwoners!

Ik wil leven in een gemeente met visie! Deze woonvisie toont het lef om achterhaalde bouwplannen te herzien en te sturen op kwaliteit. Er is dus, in tegenstelling tot wat het CDA beweert, nog wel degelijk ruimte voor plannen die voldoen aan nieuwe kwalitatieve eisen. De VVD is bereid om deze noodzakelijke uitdaging voortvarend aan te pakken!

Feit is ook dat deze woonvisie eind 2015 is voorgelegd aan de verantwoordelijke provinciale werkgroep waarin CDA-fractievoorzitter Twan Reintjes afgevaardigde is namens de gemeenteraad. Dan heb je wel boter op je hoofd om nu de andere politieke partijen te verwijten onverstandig bezig te zijn!

Dat de campagne begonnen is blijkt ook bij het Waldrakkersfeest. Natuurlijk is politieke aandacht wenselijk als beleid in de praktijk onvoordelig uitpakt. Dat moeten we dan in de raad bediscussiëren en verbeteren zodat we lokale evenementen kunnen koesteren. Het CDA koos een andere aanpak: hoog van de toren blazen tegen gemeente en burgemeester. Dit terwijl deze regels nota bene afkomstig zijn uit een Collegebesluit van 2012 met toen nog een coalitie van CDA-D66-Kern. Nu de eigen politieke verantwoordelijkheid doorschuiven op een burgemeester, die toen nog niet eens in functie was, is niet fair.

De komende maanden ga ik graag namens de VVD ‘de strijd’ aan met het CDA, maar niet gebaseerd op ‘fake news’.

Janine van Hulsteijn

Fractievoorzitter VVD Gennep