Grote deelname aan enquête VVD Gennep

De VVD Gennep is gestart met het opstellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022. Omdat wij willen dat het verkiezingsprogramma zo goed mogelijk aansluit op wat er volgens u in de praktijk nodig is, hebben wij op 11 juli enquête gestart. Heel veel mensen hebben deelgenomen en ons veel informatie gegeven.

Volgens de deelnemers zijn veiligheid en werkgelegenheid de belangrijkste onderwerpen voor de toekomst van onze gemeente Gennep.

Bij veiligheid zien de mensen het tekort aan wijkagenten, en het ontbreken van direct contact met politie als probleem. Door de beperkte openingstijden is het kantoor slecht te bereiken. Bij werkgelegenheid kwamen er bijvoorbeeld als toelichting: „Teveel jongeren zoeken elders naar passend werk en huisvesting waardoor ook de kop van Limburg steeds meer ontvolkt.” en “Alles valt en staat met werkgelegenheid. Meer werk, meer vestiging van mensen, minder uitkeringen nodig, vergroten leefbaarheid”.

Op de vraag wat er verbeterd kan worden in uw eigen dorp, wijk, straat wordt ook als meeste veiligheid genoemd (o.a. wijkagent, hulpdiensten, beveiliging, handhaving). Daarnaast zijn de belangrijkste aandachtspunten verkeer en verkeersveiligheid en het gelijktrekken van kerkdorpen met de kern Gennep.

De relatie van de gemeente met de burgers wordt als verbeterpunt voor de totale gemeente Gennep gezien. De deelnemers wensen een professionele benadering van de burgers, meer competentie van de gemeente, meer contact en dat er beter geluisterd wordt naar de burgers.

Over dit contact tussen gemeente en haar burgers ging ook de volgende vraag. De deelnemers willen in meerderheid een meer klant- en oplossingsgerichte houding van de gemeente. Ook vragen veel mensen om de afschaffing van het starre afspraaksysteem.

De VVD Gennep is blij dat zo veel mensen deelgenomen hebben aan de enquête en zal de uitgebreide reacties zeker meenemen bij het concept verkiezingsprogramma.

We danken daarom iedereen die heeft meegedaan!