Uiteindelijk toch geen steun voor omwonenden Lidl

‘Wel of geen Lidl in de gemeente Gennep?’ – Het leek wel als of dit de vraag was tijdens de commissievergadering van maandag 11 september jl., maar feitelijk was dat besluit al lang genomen. In 2015 heeft de gemeente al een omgevingsvergunning verleend aan Lidl die rechtsgeldig is en op grond daarvan kan Lidl per direct beginnen met de realisatie van de supermarkt. Inmiddels ligt er echter een tweede vergunningaanvraag die voorziet in een uitbreiding van de (nog te bouwen) supermarkt, een verplaatsing van de laad-/losdock naar de Burg. Woltersstraat en een realisatie van een parkeerplaats langs de Duivenakkerstraat.

Waar bij de eerste vergunning al het verkeer en bevoorrading via het Europaplein zou plaatsvinden, zijn in de tweede vergunning alle vervoersbewegingen van klanten en vrachtwagens dus langs de woonhuizen van de Burg. Woltersstraat en Duivenakkerstraat. Logisch dat de bewoners dan ook grote bezwaren hebben tegen deze tweede vergunningaanvraag.

Tijdens de commissie ging het dus niet meer over de vraag ‘wel of geen Lidl?’, maar over de vraag of wij opkomen voor de belangen van de bewoners en een uitbreiding voorkomen. Voor de VVD Gennep was de keuze snel gemaakt: “Wij zijn niet tegen Lidl. We weten dat die er hoe dan ook gaat komen. Wij zijn tegen een uitbreiding die de overlast voor de deur van de omwonenden zal plaatsen!”

Alhoewel partijen riepen op te komen voor de belangen van inwoners gingen SP, D66, Kern en CDA uiteindelijk akkoord met deze tweede vergunning. Inmiddels heeft het College van burgemeester en wethouders ingestemd met de vergunningaanvraag. Men wil alsnog de ‘verkeersveiligheid kritisch blijven volgen na realisatie’, de ‘parkeersituatie monitoren’ en de ‘lichthinder voor omwonenden beperken’. Naar onze mening is dat voor de ruim 70 omwonenden nauwelijks van toegevoegde waarde. 

Zet cookies aan om de video te tonen.