VVD Gennep stimuleert duurzaamheid

‘Ga in gesprek met al onze ondernemers op de bedrijventerreinen en de agrarische ondernemers in onze gemeente om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen voor duurzame energie-opwekking!’ Dat was de boodschap die wij het College hebben meegegeven tijdens de bespreking van de nieuwe gemeentelijke duurzaamheidsvisie. Een proactieve aanpak die wij voor ogen hebben om niet alleen een mooie visie te hebben die straks in de la komt te liggen, maar om daadwerkelijk aan de slag te gaan!

Uit gesprekken met ondernemers uit onze gemeente blijkt dat er de bereidheid is om daadwerkelijk te zorgen voor verduurzaming van onze lokale bedrijventerreinen. Hierbij valt onder andere te denken aan zonnepanelen op de vele daken van bedrijven. In de nieuwe duurzaamheidsvisie willen we initiatieven vanuit de samenleving stimuleren en als gemeente een voorbeeldrol nemen. Deze houding van de gemeente sluit aan bij de wensen van de ondernemers, vandaar dat wij ook het voorstel hebben gedaan dat het College actief op stap gaat langs de bedrijventerreinen. Daarbij hebben wij tevens de suggestie gedaan om ook agrarische ondernemers te benaderen, omdat deze bedrijven vaak veel dakoppervlakte hebben die geschikt is voor zonnepanelen. Ons voorstel kon op steun rekenen van de voltallige raad.

Naast dit punt hebben we ook twee andere concrete voorstellen gedaan. Enerzijds het onderzoeken of het verruimen van de openingstijden van het Milieustation in Heijen financieel haalbaar en volgens de inwoners ook wenselijk is. Anderzijds het maken van afspraken over de verduurzaming van het gebouw Goede Herder aan het Europaplein. Wat ons betreft had dit al voor eind van dit jaar kunnen worden opgepakt, maar helaas blijkt dit pas later mogelijk. De toezegging van de wethouder was dat men in 2018 hiermee zal starten. Beide voorstellen werden door de hele raad gesteund.

Met onze drie voorstellen hebben wij een bijdrage geleverd om de duurzaamheidsvisie proactief op te pakken. Een mooie stap richting een duurzamere gemeente!