Woningen voor jongeren moet urgentie zijn!

Jongeren die nauwelijks betaalbare woningen vinden in hun eigen dorp en daardoor noodgedwongen naar elders moeten verhuizen. Deze signalen zijn veelvuldig te horen in Heijen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Het is een doelgroep waar de gemeente Gennep meer aandacht voor moet hebben. Juist jongeren hebben hun hele leven al een binding met hun dorp, met de gemeenschap en zijn actief in het verenigingsleven. Om de leefbaarheid in onze dorpen op peil te houden moeten we zorgen dat jongeren betaalbare woonruimte kunnen vinden. Dit vraagt om een proactieve aanpak door de gemeente.

Echter, het gemeentelijk beleid is op dit moment eerder oorzaak dan oplossing van het probleem. Door een verkeerde prioritering schiet het beleid van D66-Kern-SP te kort en krijgen bijvoorbeeld statushouders - asielzoekers met een verblijfsvergunning - nog steeds voorrang bij beschikbare woonruimte in onze gemeente. Hoe kan dat? Het zit zo: in het verleden hadden statushouders vanuit de Rijksoverheid een automatische urgentieregeling. Daarmee werd een snellere uitstroom uit asielzoekerscentra mogelijk en waren er minder kosten voor het rijk. Met als gevolg dat in het hele land de wachtlijsten voor reguliere woningzoekenden continue langer werden. De nationale overheid heeft deze voorrang voor statushouders per 1 juli 2017 afgeschaft, juist omdat er veel gemeenten zijn waar een dergelijke regeling niet nodig of wenselijk is.

Ondanks deze wetswijziging is de gemeente Gennep nog steeds van mening dat onze inwoners best nog wel even kunnen wachten omdat statushouders hier nu nog steeds voorrang hebben. In een gezamenlijke werkafspraak van december 2017 hebben de woningcorporaties Destion en Mooiland samen met het college van D66, Kern en SP van de gemeente Gennep besloten dat statushouders een primaire doelgroep zijn voor huisvesting, dat een urgentieregeling noodzakelijk is om vroegtijdig te starten met integratie en dat de gemeente zelf woonruimte in de private sector gaat werven.

Als VVD Gennep willen wij een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Uiteraard moeten wij dan ook werk maken van de integratie van vluchtelingen die hiernaartoe komen omdat ze in hun eigen land niet meer veilig zijn of achtervolgd worden. Maar als politiek hebben wij ook de verantwoordelijkheid om de toekomstbestendigheid van onze dorpen op lange termijn te garanderen en de lokale identiteit te waarborgen. Onze dorpen blijven met name leefbaar door jonge gezinnen die betrokken zijn bij het lokale verenigingsleven en waar de kinderen naar de plaatselijke school gaan.

Voor de toekomst van onze dorpen moeten we niet kijken naar een urgentieregeling voor statushouders die op termijn hopelijk weer de kans krijgen terug te keren naar hun land van herkomst. We moeten zeker ook zorgen dat onze dorpen aantrekkelijk blijven voor onze eigen inwoners. Een Ottersummer die ook in Ottersum wil blijven wonen moet dan ook de kans krijgen om in de eigen gemeenschap te blijven wonen. Dit zou een urgentie moeten zijn voor de gemeente Gennep!

Janine van Hulsteijn

Fractievoorzitter VVD Gennep