Goed lokaal topsportbeleid nodig!

Topsport is van groot belang voor de samenleving. Enerzijds omdat topsporters een voorbeeldfunctie hebben voor jongeren. Topsporters zijn rolmodellen waar onze kinderen door geïnspireerd raken en waardoor ze leren dat doelen stellen, hard werken en 'fair play' van belang zijn in het leven. Anderzijds kenmerkt topsport zich ook door een economische waarde voor een gemeente of regio. Door succes in de sport wordt niet alleen de vereniging, maar ook de gemeenschap - vrijwilligers, sponsoren, ondernemers - die deze club ondersteunt op de kaart gezet. Wij mogen dan ook trots zijn op de topsport van het Gennepse eredivisie volleybalteam van Flynth FAST (Flamingo's). Dat zijn wij ook!

Dat het moeilijk is om topsport te financieren laat de noodkreet zien die wij als gemeenteraad onlangs hebben ontvangen van de stichting FAST. De oproep om, vergelijkbaar met andere gemeenten die een team in de eredivisie hebben, een financiële steun vanuit de gemeente te bieden is zeker begrijpelijk. Vandaar dat wij samen met de CDA-fractie een voorstel hebben uitgewerkt voor de gemeenteraad om voor 2018 een garantstellingssubsidie ter hoogte van het door de stichting gewenste bedrag van € 7.500 vast te stellen. Daarnaast zien wij de noodzaak om ook voor de lange termijn afspraken te maken. In overleg met de onder andere stichting FAST moet de gemeente tot een meerjarig gemeentelijk topsportbeleid komen waarin we concrete financiële en beleidsmatige afspraken formuleren. Het voorstel van VVD en CDA wordt maandag 12 maart a.s. besproken in de gemeenteraadsvergadering.