Coalitieakkoord CDA-SP-VVD: Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep!

"Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep!" Dit is het coalitieakkoord 2018-2022 van CDA-SP-VVD dat vandaag - op Koningsdag - werd getekend door onze onderhandelaars Fred Knigge en Holger Rodoe. Een ambitieus plan voor de komende jaren om onze gemeente leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken. Wij kijken er naar uit om voor u aan de slag te gaan!

Door dit akkoord te realiseren, zetten we Gennep op de kaart als een gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is, ook voor jongeren! We hebben daar de mogelijkheden voor en die gaan we de komende vier jaar daadwerkelijk benutten. We zijn ervan overtuigd dat dit akkoord een goede basis vormt voor een constructieve samenwerking met de partijen die niet in het college vertegenwoordigd zijn. We hebben toegewerkt naar een programma dat kan rekenen op brede bestuurlijke steun, waar we samen met de gemeentelijke organisatie onze tanden in kunnen zetten.

Voor de VVD is het voornamelijk belangrijk dat wij een aantal essentiële zaken gaan aanpakken:

  • Er komen oplossingen voor de diverse verkeersknelpunten zoals de problemen op de Zwarteweg (Milsbeek), het kruispunt Hoofdstraat (Heijen), het vrachtverkeer in de dorpen (Ottersum en Ven-Zelderheide) en voor een verkeersveilig centrum (Gennep).
  • Daarnaast komt er nog dit jaar een nieuw integraal veiligheidsbeleid en is er aandacht voor meer capaciteit bij politie en gemeente als het gaat om handhaven van de (wettelijke) regels.
  • We gaan aan de slag met de leefbaarheid en vitaliteit van het centrum Gennep: samen met ondernemers, bewoners en eigenaren van panden gaan we de winkelleegstand aanpakken door proactief centrummanagement!
  • Tot slot zetten wij samen met CDA en SP de komende jaren in op verlaging van de lasten voor de Gennepse inwoners en bedrijven.

Op 14 mei a.s. bespreekt de gemeenteraad het coalitieakkoord. Dan worden ook de nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dat zijn Janine van Hulsteijn namens de VVD, Rob Peperzak namens het CDA en Peter Lucassen komt namens de SP terug in het nieuwe college. Via onderstaande link kunt u het coalitieakkoord downloaden.