Verbijstering over sluiting politiebureau

Onlangs hebben wij met enige verbijstering kennisgenomen van mediaberichten over de sluiting van het politiebureau in Gennep. De afgelopen jaren gingen steeds meer bureaus dicht waardoor ook in onze gemeente meer onzekerheid was over de toekomst.

Gedurende de coalitieonderhandelingen hebben we samen met CDA en SP stilgestaan bij de lokale veiligheid, handhaving en openbare orde. Op dat moment wisten we nog niets van blijkbaar vergevorderde sluitingsplannen zoals we die nu in de krant hebben moeten lezen. Toen is afgesproken dat we ons als coalitie inzetten voor de komst van een derde wijkagent; iets waar we volgens landelijke richtlijnen ook recht op hebben. Daarnaast gaan we nog dit jaar kijken of we meer capaciteit nodig hebben bij de gemeentelijke handhaving.

Tijdens de raadsvergadering op 4 juni jl. heeft onze fractievoorzitter Holger Rodoe namens de coalitie de sluiting van het politiebureau besproken met de burgemeester. Alhoewel de gemeentelijke politiek feitelijk geen zeggenschap heeft over het politiebureau moeten we als gemeenteraad en College van burgemeester en wethouders wel samen zorgdragen voor de lokale veiligheid. Op voorstel van burgemeester de Koning zal er dan ook op maandag 25 juni a.s. een openbare bijeenkomst plaatsvinden over de toekomst van ons politiebureau. Het is aan de leiding van de politie-eenheid om uitleg te komen geven en onze vragen te beantwoorden. Daarbij moge duidelijk zijn dat wij uitermate teleurgesteld zijn dat we dit soort belangrijk nieuws in de krant moeten lezen. Laten we hopen dat deze bijeenkomst de nodige inzichten kan bieden en er samen gewerkt kan worden aan een veiligere gemeente Gennep.


Update: Inmiddels is er vanuit de samenleving ook al een petitie gestart om het politiebureau Gennep te behouden als grote steunpunt en uitvalslocatie voor de agenten. Een belangrijk signaal dat zeker kan helpen om ons doel te bereiken! Vandaar dat wij u graag verzoeken deze petitie te steunen.

Klik hier voor de petitie.