Gratis wifi vervalt; glasvezelnetwerk komt!

In de zomer 2017 kwam de VVD-fractie met het voorstel om in het centrum van Gennep en in de nabije omgeving van toeristische trekpleisters in de gemeente een gratis wifi-netwerk te realiseren. Uitgangspunt daarbij zou het subsidieaanbod Wifi4EU van de Europese Unie moeten zijn. De afgelopen maanden is hier ambtelijk uitgebreid naar gekeken en deze week heeft het College op voorstel van onze eigen wethouder Janine van Hulsteijn besloten om géén openbaar wifi-netwerk te realiseren. Nu ons voorstel dus van de baan is willen we u ook informeren over de argumenten voor deze conclusie.

Praktijkonderzoek

De gemeenteraad heeft op 3 juli 2017 de motie aangenomen met daarin de oproep aan het College een plan van aanpak te maken voor een gratis openbaar wifi-netwerk. Ter voorbereiding op het schrijven van een plan van aanpak heeft de gemeente contact gezocht met een zevental gemeenten die reeds eerder een dergelijk netwerk hebben aangelegd. Het onmiskenbaar resultaat van die gesprekken: 5 van de 7 gemeenten hebben het wifi-netwerk inmiddels weer ontmanteld en de 2 overige (en tevens grotere gemeenten) gebruiken het voornamelijk voor bewaking van het stadscentrum, parkeergarages en centrumafsluiting. Veelal werd daarbij aangegeven dat winkeliers en horeca vaak gratis wifi aanbieden en veel bezoekers (ook internationaal) al gebruik maken van eigen internetverbindingen via 3G/4G en daardoor zag men in die gemeenten geen toegevoegde waarde van een gratis openbaar netwerk.

Kosten voor Gennep

De ambtelijke organisatie van de gemeente Gennep heeft ook naar de (globale) kosten gekeken van een dergelijk netwerk. Om het raadsbesluit te kunnen realiseren zouden er kosten ontstaan van meer dan € 100.000 over een periode van drie jaar. Aangezien vervolgens ook de Ondernemers Vereniging Gennep geen meerwaarde zag voor het netwerk is besloten het project niet te starten.

Wel aan de slag met snel internet

Desalniettemin hebben wij volop aandacht voor de digitalisering en wordt er flink gewerkt aan een glasvezelnetwerk in de gemeente Gennep. Een belangrijk project voor ondernemers en inwoners waardoor alle kernen en het buitgebied digitaal beter bereikbaar worden. De planning is dat dit netwerk gerealiseerd wordt in 2019/2020. Kortom: een belangrijke investering in de toekomst van onze gemeente!