Toerisme: College pakt advies rekenkamer op!

De gemeente Gennep is met ca. 1 miljoen toeristische overnachtingen per jaar een zeer aantrekkelijke plek voor toeristen. Er valt ten opzichte van de afgelopen jaren echter nog wel aan de weg te timmeren als het aankomt op de positionering en promotie van Gennep. Dit concludeert de lokale rekenkamer in haar onlangs gepresenteerde rapport over het toerismebeleid in de periode 2014-2018 dat vorige maand tijdens de voorbereidende gemeenteraadsvergadering werd besproken.

Een van de onderzoeksresultaten in het rapport is dat de focus van het toerismebeleid in de afgelopen jaren op de regio Venlo lag en dat de vertaling naar het lokale toerismebeleid pas recent is gestart. Ook wordt geconcludeerd dat “de uitvoering van het toerismebeleid in Gennep in de afgelopen beleidsperiode vrij beperkt was” en dat in het verleden juist de toeristische stakeholders te weinig aangesloten waren op de beleidskeuzes van de gemeente. Met andere woorden: we moeten nu gewoon aan de slag!

In het collegeprogramma zien we gelukkig dat er direct stappen worden gemaakt op toeristisch vlak. Voor de komende jaren is het college voornemens €500.000,- uit te trekken per jaar. Een enorm bedrag, maar tegenover de ruim 1 miljoen euro die de gemeente elk jaar binnenkrijgt uit de toeristenbelasting zijn deze investeringen zeker fair te noemen! Sinds de installatie van het nieuwe College hebben al diverse bijeenkomsten met toeristische stakeholders plaatsgevonden waarbij gezamenlijk is gewerkt aan de nieuwe beleidskeuzes en de toekomstplannen voor de gemeente. Zo wordt er mede op wens van de ondernemers bijvoorbeeld werk gemaakt van ‘het verhaal van Gennep’ dat samenhang moet bieden voor de lokale vrijetijdseconomie en de basis moet zijn voor een betere promotie van de gemeente. Daarnaast zijn er tal van ideeën om Gennep nog beter te positioneren als fiets-, ruiter- en wandelgemeente. Concretere uitwerking van deze investeringen en plannen zullen na het zomerreces in de raad worden besproken. We kijken zeker uit naar deze voorstellen en wensen onze wethouder van toerisme – Janine van Hulsteijn – hier dan ook veel succes mee!