Ambulancezorg: geen voordeel van de twijfel

Twee weken geleden hebben de gemeenteraden van Gennep en Mook & Middelaar middels een brandbrief aan de zorgverzekeraars aandacht gevraagd voor de dreigende problemen door het sluiten van de Gennepse ambulancepost en de nieuwe indeling van de regionale ambulancezorg. Inmiddels zijn er reacties ontvangen van AmbulanceZorg Limburg Noord en van de zorgverzekeraars VGZ en CZ. De ontvangen brieven bevestigen het gevoel dat bij veel van onze inwoners en de lokale politiek heerst: op basis van financiële argumenten, een ondoorzichtig berekeningsmodel voor de regionale spreiding en blijkbaar ook een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen maatschappelijke taak kiezen de zorgverzekeraars en de ambulancedienst ervoor om onze gemeenten in de steek te laten.

AmbulanceZorg, VGZ en CZ geven ruimhartig aan de “bezorgdheid over de situatie wel [te] begrijpen” en ook dat ze “begrijpen dat een dergelijk besluit voor u als gemeenten confronterend is”, maar feitelijk zeggen ze dat ze niets kunnen of willen gaan doen om de situatie per 01 augustus a.s. te veranderen. Er wordt volop gerept over onderzoeken, ambities en prestaties als het gaat om aanrijtijden, maar daadwerkelijke cijfers of onderzoeksresultaten krijgen we niet te zien. Enige toezegging: “Samen met de ambulancediensten monitoren wij de prestaties en op basis van deze informatie bekijken wij welke maatregelen bij kunnen dragen aan een verdere verbetering.”

Kortom: we hebben geen onderbouwing ontvangen van de nieuwe plannen.

Het lijkt er op dat de zorgverzekeraars ingegeven door financiële redenen, een risico nemen met onze veiligheid. Een risico dat genomen wordt waarbij de toekomst zal moeten uitwijzen of deze verandering gaat bijdragen aan een betere ambulancezorg in onze gemeente. Er zijn en blijven immers ook met deze brieven grote twijfels over aanrijtijden in spoedgevallen en de te verwachten problemen bij de afstemming tussen de diverse meldkamers. Zonder verdere onderbouwing is het standpunt van de VVD Gennep en mij persoonlijk helder: wij kunnen het nieuwe systeem niet het voordeel van de twijfel geven, daarvoor gaat het hier om een veel te belangrijke zaak! De Gennepse ambulancepost moet blijven!

Holger Rodoe

Fractievoorzitter VVD Gennep