Problemen politiecapaciteit op de kaart gezet

De Gennepse gemeenteraad heeft op initiatief van de VVD-fractie op 2 juli 2018 unaniem een motie ingediend en besloten over het tekort aan politieagenten in Limburg en specifiek in de eenheid Gennep-Venray. Alle politieke partijen steunden ons verzoek aan het College om de minister van Justitie en Veiligheid een brief te sturen over de problemen waar we als gemeente op gebied van de politie mee te maken hebben. Vergelijkbare moties zijn de afgelopen maanden ook in andere Noord-Limburgse gemeenten aangenomen door de raden. Graag informeren wij u vandaag over de stand van zaken.

De burgemeesters van Bergen, Mook en Middelaar, Venray en Gennep (allen onderdeel van de basiseenheid Gennep-Venray) hebben gezamenlijk een brief over de problematiek verzonden aan de politie-eenheid Limburg en daarnaast heeft burgemeester de Koning inmiddels een brief geschreven aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid waarin hij de nijpende politiecapaciteit toelicht en hem verzoekt op nationaal niveau aandacht te hebben voor onze situatie.

In de brief aan de minister legt burgemeester de Koning uit waar we als gemeente Gennep mee geconfronteerd worden:

“Volgens de door de Landelijke Politie gehanteerde normen (gebaseerd op inwoneraantal) zou Gennep de beschikking moeten hebben over 3,4 wijkagenten. In de praktijk zijn 2 wijkagenten in Gennep actief. Door capaciteitsgebrek in het politiedistrict moeten zij echter ook worden ingezet voor surveillance- en nachtdiensten. In de praktijk komt het er op neer dat effectief slechts in totaal 0,5 fte wijkagent capaciteit in Gennep beschikbaar is! Gevolg: de wijkagenten moeten zich beperken tot het maken van keuzes in welke repressieve taken ze op kunnen pakken. Terwijl wijkagenten juist bedoeld zijn om preventief te kunnen functioneren. Zo ontstaat een onhoudbare situatie!”

Als VVD-fractie kunnen wij ons vinden in de harde en terechte conclusie die burgemeester de Koning hier trekt. Daarom hebben wij deze brieven ook ter kennisgeving doorgestuurd naar onze Tweede Kamerfractie zodat we deze praktijkervaring in Den Haag op de kaart kunnen zetten. Wij blijven ons inzetten voor meer politiecapaciteit en houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen!