Woningbouw Langstraat goed voor Milsbeek

De gemeenteraad zal op 24 september a.s. een besluit nemen over nieuwe woningen aan de Langstraat 24-24A in Milsbeek. Als VVD-fractie zien wij dit plan als goede aanvulling voor de woningbehoefte in het dorp. Het voorziet in woningen voor zowel ouderen als gezinnen zodat deze in de kern kunnen blijven wonen. Iets dat we gewoon hard nodig hebben!

© Bron: Bestemmingsplan ...

Het is dan ook geen verrassing dat onze raadsfractie zal instemmen met de plannen voor nieuwbouw aan de Langstraat. Kijkend naar de beleidskaders voor woningbouw (in 2016 was er een herprogrammeringsvoorstel waaruit bleek welke woningen we nodig hebben) is het belangrijk dat met dit plan wordt gekozen voor inbreiding in een bestaande woonwijk. Inbreiding heeft de voorkeur t.o.v. uitleglocaties omdat daarmee de toekomstbestendigheid van de dorpskern beter wordt. Daarnaast kiezen wij met dit plan voor kleinschalige oplossingen en maatwerk. Als VVD omarmen we dit van harte: de tijd van grootschalige woningbouwplannen is achterhaald. Het uitgangspunt voor nieuwbouw is de behoefte van de mensen en de leefbaarheid van onze woonbuurten en dorpen!

Dat bovendien de noodzakelijke parkeervoorzieningen direct bij de woningen aangelegd worden, er dus geen extra parkeerdruk voor de omwonenden ontstaat en dat er ook wordt gestreefd naar energie-neutrale bouw is voor de VVD een argument om met dit nieuwbouwplan te stemmen.Samenvattend: de VVD is voor!