Betere toeristische promotie voor gemeente!

Afgelopen week is eindelijk het besluit genomen waar wij vanuit de VVD Gennep al jaren op aandringen: de gemeenten in Noord-Limburg stoppen per eind van dit jaar de samenwerking met Leisure Port. De subsidie die deze stichting jaarlijks krijgt voor de promotie van onze regio wordt stopgezet. Een goede stap zodat we als gemeente weer kunnen focussen op lokale promotie voor en door onze eigen inwoners en ondernemers!

Voor ons als VVD een stap die al lang nodig is. In juni 2015 hebben wij reeds aangegeven dat de toeristische sector meer aandacht verdient: “Jaarlijks duizenden euro’s overmaken naar een schijnconstructie voor toeristische promotie, dit is een lekkende subsidiekraan die snel dicht moet! Als we deze middelen jaarlijks besparen kunnen wij tegelijkertijd wel evenementen co-financieren zoals de Pleinfeesten of dekking vinden voor de bijdrage aan Roepaen. Dit is een betere promotie voor Gennep dan de bodemloze put die we Stichting Leisure Port noemen, die veel te ver van Gennep af staat.”

De gemeente heeft sinds 2016 overleg gevoerd met Leisure Port over de noodzakelijke veranderingen op gebied van de regionale promotie en werd er in 2017 een transitieproces afgesproken. Het jaar 2018 werd aangewezen als overgangsjaar waarin een adviseur de stichting moest gaan begeleiden, maar de toekomstscenario’s die onlangs werden gepresenteerd konden niet rekenen op draagvlak bij de Colleges van burgemeester en wethouders in Noord-Limburg.

Hoe nu verder? Er komt een kwartiermaker zodat we in samenwerking met de Provincie Limburg als regio samen komen tot een betere vermarkting en promotie. Daarnaast moeten we natuurlijk inzetten op onze eigen kracht als gemeente Gennep. We mogen best meer uitdragen welke prachtige plekken we op gebied van toerisme en recreatie hebben, dat we unieke evenementen hebben en dat het in de gemeente Gennep fijn wonen, werken en recreëren is! Dit kunnen we het best laten zien door samen op te trekken met onze eigen ondernemers, organisaties en inwoners.