Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken bij INTOS

“Hoewel ik vaak voor het vormen van grotere gemeenten ben (opschaling), zie ik bij jullie wel een voorbeeld hoe kleinschaligheid en een overzichtelijk netwerk ook een kràcht kunnen vormen.” VVD Tweede Kamerlid Chantal Nijkerken sprak vol lof over de proactieve en integrale aanpak die zij in Gennep zag tijdens haar bezoek op maandag 8 oktober aan INTOS en het bedrijf BOVEMA.

© VVD Gennep

Op uitnodiging van de VVD Gennep was Chantal Nijkerken naar de INTOS gekomen om te kijken naar de praktijkervaring op gebied van re-integratie en inburgering. Als woordvoerder Participatiewet (bijstand, WSW) en Wajong namens de VVD Tweede Kamerfractie en daarnaast voormalig wethouder Sociale Zaken draagt Chantal het sociale beleid een warm hart toe. Dat was duidelijk te zien tijdens het bezoek. 

Na de ontvangst door onze fractievoorzitter Holger Rodoe en onze burgerraadsleden Beppie Bosten, Doret de Cock en Antoon Rodoe werd Chantal welkom geheten door de directeur en de manager arbeidsontwikkeling van de INTOS, de beleidsmedewerker van de gemeente en SP-wethouder Lucassen (verantwoordelijk voor het sociaal domein). Tijdens de presentatie ontstond er al gauw een interactieve en vooral levendige discussie. Chantal wist waar ze het over had en kon op hoofdlijnen én op detail de juiste vragen stellen. Met trots presenteerde INTOS aan haar de Poort voor Inclusie: de aanpak voor het direct aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. INTOS werkt intensief samen met diverse werkgevers, UWV, scholen, inburgeringsinstituut en gemeenten om een gevarieerd aanbod te bieden aan alle inwoners met een achterstand.

Dit zagen we ook tijdens een uitstapje naar een lokale werkgever 'BOVEMA'. Bij dit bedrijf waar ook mensen vanuit WSW, participatie en inburgering werken was ook onze eigen wethouder Janine van Hulsteijn (verantwoordelijk voor Economische Zaken) aanwezig. Bedrijfsleider Mark Roelofs verzorgde een rondleiding, waarbij hij enthousiast vertelde over het product van BOVEMA en over de rol die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in zijn bedrijf spelen. “Met een goede en open ondersteuning bloeien mensen op als ze aan het werk kunnen!”.

Met het verzoek om aanvullende informatie per mail te ontvangen nam Chantal uiteindelijk ruim een half uur later dan gepland afscheid van ons. Al met al een geslaagd werkbezoek aan INTOS en BOVEMA!