Liberaal duurzaam: inwoners ontlasten!

In de Gennepse politiek wordt de laatste weken veelvuldig gesproken over thema’s als duurzaamheid, milieu en klimaat. Als coalitie hebben wij met CDA en SP duidelijke ambities uitgesproken om werk te maken van de klimaatadaptatie. Dit is tenslotte iets waar wij door beleid vanuit de Rijksoverheid hoe dan ook mee te maken krijgen. Vandaar dat we de kansen, die duurzaamheid biedt, willen grijpen. Wat de VVD betreft hoef je daarbij niet te beginnen grootschalige plannen zoals windparken en zonneparken. Ook moeten we als lokale overheid niet inzetten op linkse hobby’s zoals duurzame kleding met het gevolg dat subsidiekranen voor duurzaamheid lekken, een selectief groepje geld van de gemeente gaat krijgen, maar de rest van onze inwoners op onnodige kosten worden gejaagd zonder er baat bij te hebben!

De VVD kiest onder andere voor de voorbeeldfunctie van de gemeente wat betreft verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, iets waar het nieuwe College eindelijk werk van maakt. Maar vooral kijken we naar wat de burgers en ondernemers zelf aan initiatieven ontplooien zodat we deze als gemeente faciliteren. Het aanleggen van zonnepanelen om woningen (en niet-woningen) is een goed voorbeeld van hoe mensen zelf een bijdrage leveren aan verduurzaming, daarbij zelf een financieel voordeel door lagere energiekosten behalen en een voorbeeld zijn voor hun eigen buren en vrienden. Door te investeren in duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen dragen inwoners en ondernemers dus bij aan een beter milieu. Dan is het toch vreemd dat we ze als gemeente vervolgens afstraffen voor hun inzet door een hogere WOZ-waarde van het gebouw en dus een verhoging van de OZB-waarde.

De VVD vindt het onwenselijk dat het aanleggen van zonnepanelen daarmee een negatief effect heeft voor eigenaren van woningen en andere gebouwen. Het is oneerlijk dat we enerzijds duurzaamheid stimuleren en anderzijds investeerders extra belasten. Vandaar dat wij via een motie (zie bijlage) voorstellen om in de waardebepaling van de OZB een vrijstelling op te nemen voor zonnepanelen. Dat heeft tot gevolg dat inwoners en ondernemers die door het aanleggen van zonnepalen bijdragen aan onze lokale duurzaamheidsdoelstelling later niet geconfronteerd worden met hogere lokale lasten. Dit is volgens de VVD goed beleid voor een milieuvriendelijke gemeente: initiatieven van inwoners en ondernemers geen onnodige hobbels in de weg leggen, maar ze juist faciliteren om zelf een bijdrage te leveren!