Betere koppeling onderwijs en arbeidsmarkt voor de toekomst van jongeren

Als VVD Gennep zien wij groot belang in een samenwerking tussen onderwijs en het lokale bedrijfsleven zodat kinderen goed voorbereid worden op een mogelijke baan. In Nederland volgen nog veel te veel studenten een opleiding die weinig perspectief biedt op een baan, terwijl we juist een dringend tekort hebben aan studenten techniek of vergelijkbare opleidingen. Tijdens werkbezoeken heeft onze fractie vernomen dat dit eveneens door lokale ondernemers steeds meer als problematische wordt ervaren. In feite laten we in Nederland, dus waarschijnlijk ook in onze eigen gemeente, uniek talent verloren gaan.

Afgelopen week sprak de VVD Gennep met Joost van den Akker, onze Limburgse gedeputeerde Economie en Kennisinfrastructuur en hij benadrukte het belang van goede stageplekken als voorbereiding op een toekomstige baan. Het is essentieel dat we alle kansen grijpen om jongeren in onze regio behouden en daarmee eveneens de Noord-Limburgse economie sterker maken.

Daar kunnen we lokaal ook verandering in realiseren door het onderwijs nog beter te koppelen aan de bedrijven uit onze grensoverschrijdende regio. Door als docenten en leerlingen een kijkje in de keuken te nemen, stage te lopen en praktijkervaring op te doen kan het onderwijs sneller inspelen op nieuwe technieken en een veranderende arbeidsmarkt.

Een belangrijke schakel vormt daarbij volgens ons het Stagebureau Land van Cuijk en Noord-Limburg. Opgericht door ondernemers die hun handen ineen hebben geslagen met steun van de gemeenten met als doel om jongeren een toekomstperspectief te bieden. Voor onze fractie is er echter nog winst te behalen bij de werkzaamheden van dit stagebureau.

Vandaar dat onze raadsleden Bram Nijst en Holger Rodoe de volgende vragen hebben gesteld aan het College van burgemeester en wethouders:

  1. Onderschrijft het College ons standpunt dat onderwijs en arbeidsmarkt zo goed mogelijk op elkaar moeten aansluiten en zo ja, welke ambities heeft het College als het gaat om een nog betere koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de gemeente Gennep?

  2. Het Stagebureau Land van Cuijk en Noord-Limburg, onderdeel van het Duurzaam Bedrijven Overleg, heeft een belangrijke rol om jongeren in aanraking te brengen met de regionale arbeidsmarkt. Welke mogelijkheden ziet het College om de inzet van dit Stagebureau te versterken zodat het bureau nog beter uitvoering kan geven aan de belangrijke taak die het heeft?

  3. Heeft het College in beeld welke opleidingen het meeste aansluiten bij de ondernemers en de arbeidsmarkt in onze regio en informeren onderwijsinstellingen en Stagebureau de jongeren proactief over deze opleidingen?

  4. Terwijl we in ons dagelijks leven heel makkelijk grenzen verleggen, zien we juist op gebied van onderwijs en arbeidsmarkt nog een duidelijke grens met onze Duitse buur-regio. Eind 2016 is het project Dynamic Borders van start gegaan het als doel om een grensoverschrijdend stagebemiddelingsbureau te starten en minimaal 320 studenten over de grens te bemiddelen. Kan het College aangeven welke successen er tot nu toe zijn geboekt op gebied van grensoverschrijdende stages?

  5. Is het College van mening dat het volgen van een stage bij een lokale ondernemer uiteindelijk bijdraagt aan het krijgen van een baan bij het lokale MKB en dus het voorkomen van het verhuizen van jongeren uit onze gemeente naar elders?

Het College van burgemeester en wethouders heeft ruim een maand de tijd voor beantwoording van de vragen.