Provincie moet investeren in recreatie

Het Limburgs Parlement wordt gekozen op 20 maart. Wat gaan we proberen te bereiken voor de Top van Limburg? Volgens Janine is Heijen een toeristische trekpleister vanjewelste, dus moet de Provincie nog meer inzetten op steun voor toerisme en recreatie in de Top van Limburg. #VoordeTopvanLimburg #KiesvoorLimburg #KiesvoorDoen


Zet cookies aan om de video te tonen.